Markedsføringsøkonom med speciale i globalisering

Brænder du for internationale faglige udfordringer, og er du klar til at yde en ekstra arbejdsindsats under din uddannelse? Så kan du søge om optagelse på 'markedsføringsøkonom globalisering'.

På markedsføringsøkonom med speciale i globalisering bliver du en del af et ambitiøst hold, som vil ud i verden. Du kommer til at opleve markedsføringsøkonomuddannelsens høje faglige niveau og får samtidig flere internationale udfordringer, som giver dig en uddannelse med ekstra tyngde.

I uddannelsens fag vil der i højere grad blive taget udgangspunkt i internationale problemstillinger, hvor virksomhedsbesøg, cases og projekter omhandler globale emner og udfordringer. Du kommer til at opleve det globale perspektiv i forhold til alle de faglige elementer som fx international markedsføring, kommunikation, økonomi, jura, indkøb og supply chain.

Som studerende på ’globalisering’ får du – ud over en markedsføringsøkonomuddannelse – mulighed for at specialisere dig under din uddannelse gennem følgende:

Internationale projektrejse

Globalliniens internationale fokus betyder, at du i praksis kommer til at arbejde med internationale opgaver, der skal gennemføres i udlandet. I 2017/18 vil du på 1. semester i efteråret deltage i en 1 uges tur til et nærmarked i Europa, hvor du vil komme til at arbejde med markedsanalyseudfordringer. På 2. semester vil du deltage i en 2 ugers studietur til et oversøisk marked, hvor du vil komme til at arbejde med markedsanalyse og markedsføring under kulturelle forhold, der adskiller sig markant fra danske/europæiske forhold. Den oversøiske studietur afvikles i samarbejde med et lokalt universitet, og her vil du også få lejlighed til samarbejde med universitetets studerende.  Studieturene vil også indeholde virksomhedsbesøg hos danske og lokale virksomheder samt aktiviteter og besøg med kulturelt fokus.

De aktuelle destinationer for studieture og studieturenes nærmere indhold aftales fra år til år. De seneste 2 år er den oversøiske studietur gået til Colombia, hvor vi har samarbejdet med et universitet i Bogota. Under studieturen har vore studerende samarbejdet med lokale studerende og udvalgte danske eksportvirksomheder omkring udarbejdelse af marketingplaner for indtrængning på det Colombianske marked.

Du betaler selv for  rejse, ophold og mad. Som budget for rejse og overnatning til studieturene skal du forvente at betale 3.000 DKK for 1 ugers studieturen på 1. semester og op til 15.000 DKK for den oversøiske  2 ugers studietur på 2. semester.  Hertil skal du indregne udgifter til mad (og evt. vaccinationer i forbindelse med den oversøiske studietur). Studieturene er en obligatorisk del af uddannelsen, så du skal overveje omkostningerne inden du søger ind på linjen.

Sommerskoleophold

Som studerende på markedsføringsøkonom med speciale i globalisering får du mulighed for at tage på sommerskoleophold i fx Malaysia, Tanzania eller Canada. Opholdet foregår i begyndelsen af august mellem 2. og 3. semester. Akademiet betaler den studieafgift, som er forbundet med opholdet. Som studerende betaler du selv for kost, logi og transport.

Læs mere om sommerskoleopholdene.

4. semester: praktik i udlandet

På 4. semester har du mulighed for at tage din virksomhedspraktik i udlandet. Praktikopholdet varer 3-6 måneder, og du skal selv lave en aftale med en virksomhed. Akademiet har kontakt til en lang række internationale virksomheder, og vi vejleder dig under hele praktikforløbet.

Adgangskrav

Du skal opfylde adgangskravene til markedsføringsøkonomuddannelsen. Læs mere her.

Herudover vurderer vi ansøgere til markedsføringsøkonom med speciale i globalisering ud fra følgende kriterier:

  • karaktergennemsnit fra din adgangsgivende uddannelse 
  • motiveret ansøgning og CV

Sådan ansøger du om optagelse

Du skal søge ind på markedsføringsøkonomuddannelsen på optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 15. marts (kvote 2) og 5. juli (kvote 1). Læs mere her

Du får besked, om du er optaget, i et optagelsesbrev den 28. juli. Herefter kan du søge om at starte på 'markedsføringsøkonom for globalisering' via nedenstående ansøgningsskema.

Ansøgningsfristen er den 4. august kl. 12.00.

Ansøgningsskema

I din motivationsansøgning skal du reflektere over følgende spørgsmål:

  1. Hvem er du, og hvad motiverer dig?
  2. Hvorfor søger du ind på Global-linjen?
  3. Hvad er dine internationale erfaringer?
  4. Hvad er din drømmevirksomhed?

Du får besked, om du er optaget, den 21. august.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte studievejledningen for yderligere information.

Globalt mindset, international erfaring og netværk

David Nguyen fortæller om globale karrieremuligheder. 

Læs mere

Indblik i fremmede landes økonomier og eksportmarkeder

Camilla Krogh fortæller om muligheden for at specialisere sig i udlandet.

Læs mere