Markedsføringsøkonom med speciale i europæisk business

Har du internationalt mindset - og er du klar på et år i Holland under din uddannelse?

Har du et internationalt mindset og interesserer du dig for 'doing business in Europe'? Er du klar til at være en del af talentprogrammet, at yde en ekstra arbejdsindsats og tage et år i Holland under din uddannelse? Så kan du søge om optagelse på én af de kun 15 pladser på det nye speciale, markedsføringsøkonom med speciale i europæisk business.

Få to eksamensbeviser - et fra Danmark, et fra Holland

På markedsføringsøkonom med speciale i europæisk business bliver du en del af et ambitiøst hold, som vil noget ekstra med uddannelsen. Du får flere fag og et længerevarende ophold i Holland. Du kommer til at opleve det høje niveau fra først markedsføringsøkonomuddannelsen og derefter professionsbachelor i international handel og markedsføring. Du får samtidig flere europæiske udfordringer, som i sidste ende giver dig diplomer fra 2 uddannelser, det såkaldte 'double degree':

 1. et dansk eksamensbevis fra Erhvervsakademi Aarhus
 2. et hollandsk eksamensbevis fra Inholland, University of Applied Sciences, tæt på Amsterdam

Der er kun 15 pladser på denne linje. Til gengæld åbner uddannelsen døre for dig, der er ambitiøs og ønsker at arbejde internationalt, når du er færdig med at studere.

Fordele ved specialet i europæisk business

Som studerende på europæisk business får du – ud over en markedsføringsøkonomuddannelse og en bacheloruddannelse – mulighed for:

 • at blive en del af akademiets talentprogram
 • at studere et semester i et internationalt miljø samt gennemføre praktik i en international virksomhed i Holland
 • at styrke dit engelsk, så du kan mestre et internationalt job
 • at tage ekstra fag, der svarer til 30 ECTS (dvs. et halvt årsværk), som vil kvalificere dig yderligere til et job i erhvervslivet
 • at være en del af et internationalt miljø, hvor du tager til Holland sammen med en gruppe af dine studiekammerater på samme linje 

Det er vigtigt at understrege, at du skal gennemføre både markedsføringsøkonomuddannelsen (2 år) og bagefter professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring (1½ år) i ét samlet stræk på 3½ år for at kunne opnå double degree-eksamensbeviset.

Tre udlandsophold på 3½ år

Sommerskoleophold mellem 2. og 3. semester

Som studerende på markedsføringsøkonom med speciale i Europæisk Business skal du, som en del af din uddannelse, tage på sommerskoleophold i enten Malaysia, Tanzania, Aarhus eller Canada. Opholdet foregår i begyndelsen af august mellem dit 2. og 3. semester. Akademiet betaler den studieafgift, som er forbundet med opholdet. Som studerende betaler du selv for kost, logi og transport. Dette ophold er en del af de ekstra 30 ECTS, som kvalificerer dig til den såkaldte 'double degree'. 

Studieophold i Holland på 6. semester

På dit 6. semester, som ligger på bachelor-delen, skal du et semester til Holland på udveksling. Her vil du møde studerende både fra Holland og andre nationaliteter, og som tager samme uddannelse, som dig.  Undervisningen foregår på engelsk på Inholland, University of Applied Sciences i Alkmaar 30 min. fra Amsterdam.

Praktikophold i Holland på 7. semester

Dit 7. og sidste semester, som også ligger på bachelordelen, skal du tage dit praktikophold i en virksomhed i Holland. Praktikopholdet varer 3-6 måneder, og du får hjælp til at lave en aftale med en virksomhed. Akademiet har kontakt til en lang række internationale virksomheder, og vi vejleder dig under hele praktikforløbet. Du får desuden både tilknyttet en vejleder fra akademiet samt en vejleder fra Inholland under dit praktikforløb på 7. semester og i forbindelse med færdiggørelse af din afsluttende bacheloropgave.

I forbindelse med praktik- og studieophold i Holland hjælper akademiet og Inholland dig med at finde en bolig.

Tjek dine ambitioner, inden du vælger

Er du i tvivl, inden du vælger? Snak med vores studievejledning - eller se, om du kan du sige ja til mindst tre af disse fem punkter. I så fald er specialet i europæisk business noget for dig.

 • Du vil studere på et hold, hvor alle har høje ambitioner med sin uddannelse og et højt engagement
 • Du vil gerne til udlandet og prøve nye sider af dig selv af
 • Du er frisk på udfordringer og har en naturlig interesse for at møde nye mennesker
 • Du kan se dig selv gøre en ekstra indsats hele vejen igennem studiet
 • Du ønsker at opbygge et internationalt netværk allerede gennem studietiden

Økonomi og SU

Når du skal ud, kan du tage din danske SU med til Holland, og du kan også søge om at få Erasmus-legater til studie- og praktikophold i Holland. Erasmus-legaterne er på 235 til 335 euro pr. måned. Priserne i Holland er lidt lavere, end du er vant til i Aarhus, så pengene strækker længere.

Adgangskrav

Du skal opfylde adgangskravene til markedsføringsøkonomuddannelsen. Læs mere her.

Herudover vurderer vi ansøgere til markedsføringsøkonom med speciale i europæisk business ud fra følgende kriterier:

 • karaktergennemsnit fra din adgangsgivende uddannelse 
 • motiveret ansøgning og CV
 • interesse og motivation for at arbejde og læse i udlandet

Sådan ansøger du om optagelse

Du skal først søge ind på markedsføringsøkonomuddannelsen på optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 15. marts (kvote 2) og 5. juli (kvote 1). Læs mere her

Du får besked, om du er optaget på markedsføringsøkonomuddannelsen, i et optagelsesbrev den 28. juli. Herefter kan du søge om at starte på 'markedsføringsøkonom europæisk business’ via nedenstående ansøgningsskema.

Ansøgningsfristen for at søge ind på specialet er den 4. august kl. 12.00.

Ansøgningsskema

I din motivationsansøgning skal du reflektere over følgende spørgsmål:

 1. Hvem er du, og hvad motiverer dig?
 2. Hvorfor søger du ind på denne linje?
 3. Hvad er dine internationale erfaringer?
 4. Hvordan vil du håndtere et år i Holland?
 5. Hvad er din drømmevirksomhed?

Du får besked, om du er optaget på specialet, den 21. august. Er du ikke det, begynder du på den almene linje på markedsføringsøkonomuddannelsen, der også er meget eftertragtet. 

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte studievejledningen for yderligere information.

4 gode grunde til at vælge Holland

Læs mere her