Uddannelsen

- markedsføringsøkonom med speciale i biløkonomi

Markedsføringsøkonom med speciale i biløkonomi er en linje på markedsføringsuddannelsen, hvor du fordyber dig i bilbranchen og bliver rustet til de udfordringer, der er specifikke for denne branche. Uddannelsen tager 2 år.
Som supplement til din markedsføringsuddannelse med speciale i biløkonomi kan du vælge at følge bilbranchens uddannelse til biløkonom. Uddannelsen tager 2½ år og består af:

 • markedsføringsøkonomuddannelsen med speciale i biløkonomi (2 år)
 • uddannelsesophold i en virksomhed før, under og efter uddannelsen (½ år)
 • brancherettede projekter, aktiviteter, kurser og virksomhedsbesøg

Før du starter på uddannelsen
Min. 5 uger

Introduktionsophold i uddannelsesvirksomheden.*
Markedsføringsøkonom med speciale i biløkonomi
2 år

Du deltager i alle aktiviteterne på markedsføringsøkonomuddannelsen. Læs mere

På 4. semester skal du tage dit praktikophold hos en udenlandsk bilvirksomhed. Læs mere

Efter din uddannelse
6 måneder
Traineeophold i uddannelsesvirksomheden og udarbejdelse af praktikrapport og afsluttende eksamen.

Se en mere detaljeret oversigt over uddannelsens opbygning (pdf) og se et eksempel på en aktivitetsplan for uddannelsen (pdf)

Som en del af bilbranchens uddannelse til biløkonom skal du, Inden du begynder på uddannelsen, tage et introduktionsforløb i din uddannelsesvirksomhed i min. fem uger. Under uddannelsen arbejder du de første tre semestre typisk 1-2 dage om ugen, i weekender og ferier i virksomheden. På 4. semester skal du på tre måneders praktikophold i en udenlandsk bilvirksomhed. Det sidste halve år af uddannelsen arbejder du fuld tid som trainee i din uddannelsesvirksomhed.

Om mandagen er jeg på arbejde hos Audi Fredericia. Her laver jeg alt lige fra salg af vores modeller til udarbejdelse af arrangementer. Tirsdag til og med fredag er jeg i skole – og her ligner min hverdag en hver anden studerendes hverdag.

Som studerende vil du typisk varetage følgende arbejdsopgaver i virksomheden: 

 • Kundetilfredshedsundersøgelser
 • Personligt salg
 • Leasing og finansiering
 • Salgs- og eftermarkedsstatistikker
 • Online markedsføring, nyhedsbreve og direct mails
 • Opdatering af website
 • Markedsføringsplaner
 • Åbent hus-arrangementer, events og messer
 • Branche- og kundeanalyser
 • Kundeloyalitetsprogrammer/CRM
 • Kvalitetssikring og ISO
 • Ad hoc-opgaver

Som en del af bilbranchens uddannelse til biløkonom deltager du i kurser i biljura, CRM, lean, finansiering/leasing, værkstedsøkonomi, nøgletal og procesoptimering. Du kommer desuden på flere virksomhedsbesøg og studieture til udlandet, ligesom vi samarbejdes med udenlandske uddannelsesinstitutioner inden for branchen.

* Du skal selv finde en uddannelsesvirksomhed, men vi hjælper gerne til og vejleder dig og virksomheden. Vi modtager løbende henvendelser fra bilbranchen om uddannelsesvirksomheder. Opslagene kan ses på biloekonom.dk

Biløkonomstuderende fra Erhvervsakademi Aarhus på det vindende hold i det internationale simuleringsspil NUCARS

Læs mere om NUCARS her