Ansøg om optagelse på markedsføringsøkonom

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på markedsføingsøkonomuddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Adgang via gymnasial eksamen (kvote 1 eller kvote 2)

Specifikke adgangskrav: engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. 

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse (kvote 2)

Specifikke adgangskrav: engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Søg ind på en specialeretning

Til sommeroptaget kan du søge ind på en række specialiseringer under markedsføringsøkonom-uddannelsen. Du søger om optagelse på specialeretningen efter, du er optaget på uddannelsen. Du får svar inden studiestart.

Speciale i biløkonomi

Hvis du ønsker at søge ind på denne linje, skal du kontakte koordinator Finn Rolighed på firo@eaaa.dk for mere information om ansøgningsproceduren.

Markedsføringsøkonom plus

Når du har modtaget dit optagelsesbrev, bliver du udpeget til linjen ud fra dit karaktergennemsnit. Du skal desuden deltage i et interview inden optagelsen. 

'Iværksætter', 'globalisering', 'business & design management', 'europæisk business' eller 'for eliteidrætsudøvere'

Når du har modtaget dit optagelsesbrev, skal du udfylde et særskilt ansøgningsskema.

Sådan søger du

Du søger ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Hvis du vil starte på uddannelsen i januar, foregår ansøgningen digitalt via ansøgningsskemaet her på hjemmesiden. Til vinteroptaget udbydes ikke specialiseringer, ligesom udvalget af valgfag og sommerskoler er begrænset.

Inden studiestart kan du tage genopfriskningskurser i matematik og erhvervsøkonomi. Dette gælder kun for sommeroptaget. 

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes.

Søg ind på den internationale linje

Adgangskravene og informationen her på siden gælder uanset om du vil optages på den danske uddannelse eller på den tilsvarende internationale linje. For at blive optaget på den engelsksprogede, internationale linje skal ansøgere uden engelsk som modersmål have bestået engelsk B eller tilsvarende.

---

Hvis der ikke er ansøgere nok til både et dansk og et internationalt hold på uddannelsen, samler vi alle optagne på ét hold. Undervisningen vil i dette tilfælde foregå på engelsk. Du får besked om dette i optagelsesbrevet.

Når du har søgt den danske uddannelse, kan du under alle omstændigheder aflevere skriftlige opgaver og gå til eksamen på dansk. Ønsker du at skrive eksamensprojekter og gå til eksamen på engelsk, skal du have engelsk på B-niveau eller tilsvarende.

Start på en erhvervsakademiuddannelse i januar 2019

Søg om optagelse her

Få hjælp til at søge om optagelse

Få overblik over regler og frister, når du skal søge ind på en videregående uddannelse