Ansøg om optagelse på markedsføringsøkonom

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på markedsføingsøkonomuddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Adgang via gymnasial eksamen (kvote 1 eller kvote 2)

Specifikke adgangskrav: engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. 

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse (kvote 2)

Specifikke adgangskrav: engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Sådan søger du

Du søger ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Der var tidligere vinteroptag på uddannelsen, men fra 2019 og frem optager vi kun studerende med studiestart i august. Til studiestart i august 2019 øger vi optaget på den danske markedsføringsøkonomuddannelse med 36 ekstra studerende.

Inden studiestart kan du tage genopfriskningskurser i matematik og erhvervsøkonomi. Dette gælder kun for sommeroptaget. 

Søg en specialeretning inden 4. august kl. 12.00

Find ansøgningsskemaet her

Få hjælp til din ansøgning

Find al den info, du skal bruge, når du skal søge ind på en videregående uddannelse