Studieordning

Seneste studieordning

For studerende optaget efter 1. januar 2018

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen:

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus: 
Del 2: Lokal del (pdf)