Uddannelsen

Laborantuddannelsen består af to dele: 1½ års undervisning på akademiet (med SU) og 1 års lønnet praktik i en virksomhed.

Uddannelsen varer 2½ år og svarer til 150 ECTS-points.

Du kan tage uddannelsen på dansk - eller få internationale kompetencer på den engelske linje

1½ års undervisning med teorisk viden og praktisk arbejde

Undervisningen er alsidig og byder på en blanding af teori, laboratoriearbejde, projektarbejde, foredrag, studiebesøg og temaundervisning. Teoriundervisningen foregår på hold, mens laboratoriearbejdet foregår både individuelt og i mindre grupper. Både undervisningen og eksamensformen er primært projektorganiseret og afspejler den arbejdsform, du vil møde i jobbet som laborant.

Undervisningen er overvejende temaorienteret. Det betyder, at du arbejder med emner, som har relevans for et tema. I temaerne indgår fag, der støtter og supplerer hinanden og tager udgangspunkt i anvendt praksis. Temaerne omfatter bl.a. vand, miljø, fødevarer, kemisk syntese, fermentering, bioteknologi og kemiteknologi.

1.
semester
2.
semester
3.
semester
4.
semester
5.
semester

Introduktion
(4 ECTS)

Mikrobiologi
(12 ECTS)

Kemiteknologi I
(12 ECTS)

Organisk kemi og biokemi 
(2 ECTS)

Bioteknologi I
(9 ECTS)

Kemiteknologi II
(11 ECTS)

Analyse af biomolekyler
(5 ECTS)

Valgfag
(5 ECTS)

Bioteknologi II
(5 ECTS)

Kemiteknologi III
(5 ECTS)

Optimering og validering
(5 ECTS)

Projekt
(10 ECTS)

Valgfag
(5 ECTS)

Praktik
(30 ECTS)

 Praktik
(20 ECTS)

Afsluttende
eksamens-
projekt
(10 ECTS)

Eksempler på projekter:

  • Kemiske og biologiske analyser på vin som gruppen selv har fremstillet
  • Undersøgelse af drikkevand og fødevarer (kemisk og mikrobiologisk)
  • Oprensning og karakterisering af enzymer fremstillet ud fra bakterier
  • Oprensning og karakterisering af bakterielt DNA
  • Dyrkning af celler.

På uddannelsen er der fokus på samarbejde. Vi bruger hinanden til at sparre med, og det giver en rigtig god stemning både i klassen, men også på tværs af klasser og årgange. Fredagsbaren er også godt besøgt og skolen er med til at skabe et godt studiemiljø, fordi den afholder aktivitetsdag på hvert semester, hvor vi har mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af klasser og årgange.

— Karen, studerende

1 års lønnet praktik i en virksomhed

Læs mere om praktikken

Samarbejde med virksomheder

Vi samarbejder med mange private virksomheder og offentlige institutioner for at sikre, at uddannelsen er opdateret og at du kan bruge det, du lærer, i din praktik og dit første job.

Under uddannelsen kommer du på flere virksomhedsbesøg, hvor den teori, du lærer på akademiet, sættes i perspektiv i forhold til det, man arbejder med i virksomhederne.

Studieordning

Læs mere

Studerende undersøger om kunstgræsbaner forurener

Seks laborantstuderende deltager i et forskningsprojekt, hvori de undersøger indhold og udvaskning af forurenende stoffer fra fodboldbaner af kunstgræs.

Læs hele artiklen

Laborantstuderende hjælper Teknologisk Institut

To studerende undersøger indholdet af et naturligt giftstof i æblekerner for Teknologisk Institut - som en del af uddannelsen

Studerende løser virkelige problemstilliner