Praktik

Som en del af uddannelsen, skal du på 4. og 5. semester i 1 års lønnet praktik i en virksomhed

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

Du kan vælge en praktikvirksomhed, som passer til dine interesser inden for laborantarbejdet. Du får mulighed for at afprøve et arbejdsområde og målrette din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. I forlængelse af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Få indsigt i arbejdet som laborant

Praktikken giver dig indsigt i arbejdet som laborant i en virksomhed. Du får uddybet din teoretiske viden og får nye praktiske kompetencer inden for kvalitetssikring, dokumentation, arbejdsmiljø, indkøbsprocedurer, informationsteknologi og laboratorietekniske metoder.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Dupont Brabrand
Viking Genetics Assentoft
Fertin Pharma Vejle
Syddansk Universitet
Arla Rødkærsbro og Taulov
Eurofins Galten og Vejen
Novo Nordisk Bagsværd
Novozymes Kalundborg
Danmarks Tekniske Universitet
Teknos Vamdrup
Københavns Universitet
Aalborg Universitet

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Charlotte fortæller om sin praktik hos Horsens Vand

Skal I have en praktikant?

Information for virksomheder om praktiksamarbejde