Tværfagligt studieprojekt med beton og regnvand

To danske miljøteknologstuderende og to internationale laborantstuderende fra Erhvervsakademi Aarhus undersøger, om karbonatiseret beton kan rense regnvand fri for tungmetaller.

Tre nummererede porcelænsskåle med noget i, der ligner kogt perlespelt, står på et bord i et laboratorie på Erhvervsakademi Aarhus kompetencecenter for laboratorie-, fødevare- og miljøteknologi.

Skålene indeholder karbonatiseret beton fra Ikast Betonvarefabrik (IBF).

Sjovt og lærerigt

Betonen spiller hovedrolle i et tværfagligt pilotprojekt udført af Julie Højen og Nanna Laursen, miljøteknologstuderende på 3. semester, og Annika Jordanov og Aliz Kispal, internationale laborantstuderende fra hhv. Estland og Ungarn.

”Vores mål er at finde ud af, om et filter af knust beton, som er et restprodukt fra betonproduktion, har en god evne til at tilbageholde forurenende stoffer,” forklarer teamet og konkluderer.

”Vi lærer meget af hinanden. Det er sjovt at arbejde på denne måde.”

Miljøteknologer udfører forsøg og laboranter analyserer prøver

Miljøteknologerne står for den første del af forsøget. De sætter knust, karbonatiseret beton til at rense kunstigt regnvand med høje koncentrationer af fosfor og tungmetaller som zink og kobber, og udtager forskellige prøver samt måler surhedsgraden (PH). Karbonatiseret beton er beton, der har optaget CO2 fra luften. I nogle af prøverne har betonen renset vandet i 48 timer, i andre har renseprocessen varet i hhv. 15 og 30 minutter.

Prøverne gives videre til laboranterne, der analyserer hver enkelt prøve for indholdet af tungmetaller og fosfor samt måler PH-værdien. Det rensede regnvand må ikke have for høj en PH-værdi, da det er giftigt for dyr i vandmiljøer.

En del af større forskningsprojekt

Det tværfaglige samarbejde er en del af forskningsprojektet ’effektiv rensning af regnvand’ på Erhvervsakademi Aarhus. Et projekt, der har til formål at finde en effektiv og miljørigtig rensningsmetode til lokal afledning af regnvand, så vores grundvand og vandløb ikke bliver forurenet. Regnvand, der afledes fra overflader i byer, på veje og i industriområder, er nemlig forurenet med bl.a. tungmetaller og plastikblødgørere.

Studerende bidrager med nyttig viden

Ifølge lektor og projektleder Bente Møller Marcussen fra Erhvervsakademi Aarhus har de studerendes tværfaglige arbejde i laboratoriet bidraget med nyttig viden til hendes forskningsprojekt. 

”Projektets resultater er meget værdifulde, fordi de som pilotforsøg giver nogle gode fingerpeg og et godt grundlag for, hvordan man kan gå videre med undersøgelserne. Desuden ser det ud til, at den kabonatiserede beton har en rensende effekt i forhold til tungmetaller i regnvand – vi kan bare ikke sige hvor meget,” siger Bente Møller Marcussen.

Læs om de Julie og Nannas uddannelse til miljøteknolog.

Læs om Aliz og Annikas uddannelse Chemical and Biotechnical Science.