Mød studerende

På Hasselager Allé vil du opleve en studietid med faciliteter som sikrer, du bliver en dygtig laborant. Samtidig er der gode muligheder for at være sammen med dine medstuderende om andet end studiet.

En stor del af undervisningen foregår i laboratorierne, som er indrettede i lyse lokaler med alle de remedier, du får brug for – og som du vil møde i dit fremtidige job som laborant.

Undervisning og eksamen er primært organiseret omkring projektarbejde og afspejler den arbejdsform, du kommer til at møde i dit kommende job. Der er undervisning kl. 8.30–15.50, som er en blanding af teori, praktisk arbejde og projekttimer.

Hør studerende fortælle om dagligdagen på uddannelsen

Læs historier om de studerende på uddannelsen

Laborantstuderende hjælper Teknologisk Institut

To studerende undersøger indholdet af et naturligt giftstof i æblekerner for Teknologisk Institut - som en del af uddannelsen

Studerende løser virkelige problemstilliner

Studerende undersøger om kunstgræsbaner forurener

Seks laborantstuderende deltager i et forskningsprojekt, hvori de undersøger indhold og udvaskning af forurenende stoffer fra fodboldbaner af kunstgræs.

Læs hele artiklen

Tværfagligt studieprojekt med beton og regnvand

To danske miljøteknologstuderende og to internationale laborantstuderende undersøger, om karbonatiseret beton kan rense regnvand fri for tungmetaller.

Læs mere om projektet

Oplev studielivet på Erhvervsakademi Aarhus