Ansøg om optagelse på laborant

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på laborantuddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus.

Vejledning

Find svar på dine spørgsmål om ansøgning her

Ansøgning til sommeroptag

Ansøgningsfristen er:

  • 15. marts kl. 12.00 (kvote 2 og ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen)
  • 5. juli kl. 12.00 (kvote 1)

Du ansøger på optagelse.dk

Du kan søge fra 1. februar. 

Ansøgning til vinteroptag

Ansøgningsfriten er:

  • 1. december kl. 12.00 (kvote 1 og kvote 2)
  • 15. oktober kl. 12.00 (ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen)

Du ansøger via online ansøgningsskema her på eaaa.dk

Du kan søge fra 1. september. 

Studiestart

For sommeroptaget er studiestart 27. august 2018.

For vinteroptaget er der studiestart sidst i januar 2019.

Efter studiestart kan du parallelt med den øvrige undervisning tage genopfriskningskurser i matematik og kemi

Adgangskrav

Adgang via gymnasial eksamen (kvote 1 eller kvote 2)
Specifikke adgangskrav: matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C.

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse (kvote 2)
Specifikke adgangskrav: matematik C og enten kemi C eller naturfag C.

Anden adgang (kvote 2)
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Specifikke adgangskrav: matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C.

Meritmuligheder
Se en oversigt over muligheder for merit (pdf)

Få overblikket

Liste med alle uddannelser, KOT-nr. og vinteroptag

Se kvotefordeling og adgangskvotienter for alle uddannelser

Den internationale linje

For de engelsksprogede uddannelser gælder det, at ansøgere uden engelsk som modersmål skal have bestået engelsk B eller tilsvarende.

Elitesportsforløb

Er du sportsudøver på elite- eller konkurrenceniveau? Så kan du søge om optagelse på vores elitesportsforløb. Læs mere om at være elitesportsstuderende

---

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes.

Hvis der ikke er ansøgere nok til både et dansk og et internationalt hold på uddannelsen, samler vi alle optagen på ét hold. Undervisningen vil i dette tilfælde foregå på engelsk. Du kan aflevere skriftlige opgaver og gå til eksamen på dansk. Du får besked om dette i optagelsesbrevet.

Ansøg om optagelse

Se hvordan du søger ind på en videregående uddannelse her