Studieordning

Jordbrugsteknolog

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 15. august 2019. 

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:

Del 1: National del (pdf)

Den lokale del fortæller om de regler for uddannelsen, der gælder specifikt på Erhvervsakademi Aarhus:

Del 2: Lokal del (pdf)

Del 3: Valgfagskatalog (pdf)

Tidligere studieordninger

2018

2017 og frem

  1. Studieordning - fællesdel (pdf) 
  2. Studieordning - Institutionsdel (pdf) 

2016

  1. Studieordning - fællesdel (pdf) 
  2. Studieordning - Institutionsdel (pdf) 

2015-2017

  1. Studieordning - fællesdel (pdf) 
  2. Studieordning - Institutionsdel (pdf) 

2014-2016

  1. Studieordning - fællesdel (pdf) 
  2. Studieordning - Institutionsdel (pdf) 
  3. Valgfrie elementer (pdf)

2013-2015

Studieordning (pdf)