Planteproduktion - landbrug

Rådgivning og sparring om planteproduktion og markdrift

Som jordbrugsteknolog inden for 'planteproduktion - landbrug' kan du varetage mange forskellige typer af opgaver i både den private og offentlige sektor.

Du kan udføre faglig og produktionsøkonomisk rådgivning og sparring om planteproduktion og markdrift. Du kan også varetage rådgivende salg af produkter for grovvarebrancen.

Du kommer til at arbejde med udredning af miljøforhold og tilpasning af produktionen, så den lever op til de miljøkrav, som knytter sig til jorden, dens dyrkning og beliggenhed.

Bliv planteavlskonsulent, forsøgsmedarbejder eller kontrollant

Som uddannet jordbrugsteknolog med speciale i landbrugets planteproduktion kan du fx få job som planteavlskonsulent, forsøgsmedarbejder, underviser på landbrugsskoler eller kontrollant i NaturErhvervsstyrelsen. 

I de fleste jobfunktioner får du kontakt med mange typer af samarbejdspartnere, fx landmænd, kunder eller myndigheder. Det er derfor centralt, at du kan formidle din faglighed både mundtligt og skriftligt. 

Fagområder på studieretningen

 • Jordbundslære
 • Planteværn
 • Gødningslære
 • Dyrkning af afgrøder og produktionsstyring
 • Miljøstyring
 • Økonomi og markedsføring
 • Metode og formidling
 • Ledelse og organisation
 • Globalisering

Uddannelsens opbygning

1. semester

 

 

Plantebiologi Emner
Jordbundslære
Plantevækst
Planteernæring
Produktionsanalyse
Fysisk kemiske forhold
Plantefysiologi
Næringsstofbiologi
Nøgletal
2. semester Plantedyrkning Emner
Forsøgslære
Gødningslære
Planteværn
Statistik og planlægning
Gødningsplanlægning
Skadegørere og bekæmpelse
3. semester  Produktionsstyring Emner
Plantedyrkning
Bedriftsstyring
Produktionsplanlægning
Miljøstyring
GIS
Landbrugets afgrøder
Strategisk udvikling
Markstyring
Landbrug og miljø
Databehandling
4. semester  Praktik og specialisering Emner
Valgfag
Praktik
Eksamensprojekt
Projektopgave med selvvalgt emne

Jobmuligheder

Planteavlsrådgiver i landboorganisationerne

 • Udarbejdelse af produktionsplanlægning
 • Produktionsøkonomisk rådgivning
 • Strategisk udvikling af landbrugsdriften
 • Jordprøvetagning og kortlægning
 • Udarbejdelse af markforsøg
 • Markbesøg

Produktkonsulent i grovvarebranchen

 • Salg af følgestoffer i planteproduktionen
 • Kundekontakt
 • Rådgivende salg

Miljømedarbejder

 • Udarbejdelse af miljøansøgning for landmanden
 • Myndighedsbehandling af miljøansøgninger for landbrugsproduktion
 • Kontakt til interessenter vedrørende ansøgninger
 • Kommunal kontrol og tilsyn med landbrug

Kontrollør i NaturErhvervsstyrelsen

 • Administrativ kontrol
 • Fysisk kontrol og prøvetagning hos jordbrugere

Underviser på landbrugsskole

 • Formidle faglig viden
 • Pædagogisk planlægning
 • Gennemførelse af undervisning 

Studieordning

Læs mere

Mød en dimittend

Martin fik job inden sin dimission hos Jysk Landbrugsrådgivning.

Læs hele historien

Nyuddannet med ønskejob

Mød Christian, planteavlskonsulent i Danmarks største rådgivningsvirksomhed.

Læs hele historien