Gode jobmuligheder – herhjemme og i udlandet

Og alligevel vælger kun få gartnere at videreuddanne sig

Jordbrugsteknologer med speciale i planteproduktion – gartneri’, kan få gode stillinger både herhjemme og i udlandet på grund af deres faglige profil og kombinationen af teoretisk og praktisk viden.

For få år siden kunne man blive gartneritekniker både på Sjælland, på Fyn og i Jylland. Nu har uddannelsen skiftet navn til ’jordbrugsteknolog med speciale i planteproduktion – gartneri’ og kan kun tages på Erhvervsakademi Aarhus. Under ti om året dimitterer, selvom der er gode stillinger at få både herhjemme og i udlandet.

Arbejdsløsheden ligger stabilt lavt

Ifølge FTF-A er arbejdsløsheden for medlemmer med en jordbrugsteknologuddannelse 6,2 %. Hos jordbrugsteknologernes faglige organisation, JID, har de i april 2013 opgjort ledighedsprocenten til 4,9 %.

”Arbejdsløsheden for faggruppen har ligget stabilt gennem flere år. Der er stadig gode jobmuligheder for teknologer, fordi de har en både praktisk og teoretisk tilgang og dermed kan overskue driften,” siger JID-formand Uffe Pilegaard Larsen.