Gartner tørstede efter mere viden

På Gartneriet Rosa i Lading har man ansat en jordbrugsteknolog som produktansvarlig for nogle af firmaets fem mio. potteroser. Det er 23-årige Anders Eskelund, der er tidligere gartner.

Anders forældre startede Gartneriet Rosa, og han drømmer om at overtage efter dem. For at blive klædt på til opgaven valgte han at uddanne sig til jordbrugsteknolog med speciale i planteproduktion - gartneri.

”Jeg kunne ikke nøjes med at lave almindeligt gartnerarbejde og følte, at jeg ikke vidste nok som gartner. Derfor valgte jeg at tage den toårige uddannelse. På uddannelsen var der et højt engagement, og jeg har fået masser af faglig og personlig udvikling, som jeg bruger i mit nuværende job,” fortæller Anders, der på grund af sin uddannelse og erhvervserfaring har fået tilbudt job i Holland og Japan.