Planteproduktion - gartneri

Produktion og forretningsforståelse

Uddannelsen som jordbrugsteknolog inden for planteproduktion – gartneri er for dig, der er interesseret i produktion af planter i væksthus, planteskole og frilandsgartneri - og som ønsker en større forretningsforståelse for at drive en gartnerivirksomhed.

Som dimittend kan du udføre faglig sparring om planteproduktion og varetage rådgivende salg i en salgsvirksomhed inden for gartneribranchen. Mange jordbrugsteknologer med speciale i gartneri bliver ansat som leder eller mellemledere i et gartneri eller på en planteskole.

Der er også jobmuligheder i de private og offentlige virksomheder, der servicerer gartnerier. Det kan fx være som:

 • Kontrollør ved landbrugsstyrelsen
 • Produktkonsulent i en salgsvirksomhed
 • Underviser på en erhvervsskole
 • Forsøgsmedarbejder
 • Konsulent

Fagområder på studieretningen

På uddannelsen træner du din evne til at kombinere teori og praksis. Det sker gennem undervisning og projektarbejde, hvor de enkelte fag og teorier indgår i en større sammenhæng. 

 • Plantevækst og -ernæring
 • Plantedyrkning under glas og på friland
 • Jordbundslære
 • Gødningslære
 • Planteværn
 • Vidensteknologi
 • Produktionsplanlægning og -økonomi
 • Kvalitets- og miljøstyring
 • Innovation og kommunikation
 • Projektskrivning
 • Ledelse og personligt lederskab
 • Økonomi

Se et eksempel på fordeling af lektioner på uddannelsen (pdf)

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af 4. semestre, hvor du får en bred viden om produktion af specialafgrøder. Under uddannelsen skal du i praktik i en selvvalgt virksomhed: Mellem 2. og 3. semester skal du i praktik i to uger og på 4. semester skal du i otte ugers praktik.

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester
Plantebiologi Plantedyrkning Produktionsstyring Praktik og specialisering

Plantevækst og ernæring
Jordbundslære
Plantedyrkning
Statistik og dataanalyse
ledelse og personlig ledelse
Projektskrivning

Plantedyrkning
Gødningslære
Planteværn
Innovation og kommunikation
Økonomi
Praktik

Produktionsstyring
Kvalitet og miljøstyring
Plantedyrkning
Planteværn
Valgfag

Praktik
Eksamensprojekt

Jobmuligheder

Drift og ledelse af egen virksomhed eller en afdeling i en større virksomhed

 • Styring af klima og vanding
 • Udarbejdelse af gødningsplaner
 • Vækstregulering
 • Forebyggelse og bekæmpelse af skadevoldere
 • Daglig ledelse af medarbejdere
 • Produktionsplanlægning
 • Kvalitetsstyring
 • Budgetlægning

Produktkonsulent

 • Salg og rådgivning om prodkter til gartnerierhvervet
 • Kontakt med kunder og leverandører

Undervisning

 • Formidling af faglig viden
 • Planlægge og gennemføre undervisning
 • Udvikle undervisningsmaterialer

Kontrol og forsøg

 • Planlægning
 • Observation og registrering
 • Databehandling og afrapportering

Studieordning

Læs mere

Mange døre åbne for jordbrugsteknologer

Lukasz D. Chrystofiak er ikke i tvivl om, at beslutningen om at læse videre til jordbrugsteknolog er den bedste, han nogensinde har truffet.

Læs om Lukasz i artikel fra Gartnertidende

Sætter udvikling i gang og styrker produktionen

Knud Jepsen A/S: Vi er glade for vores jordbrugsteknologer, og vi har brug for flere.

Læs mere

Job med mere ansvar og flere rejser

Johanne er produktkonsulent hos Pindstup Mosebrug A/S.

Læs mere

Gode jobmuligheder

Alligevel vælger kun få gartnere at videreuddanne sig. 

Læs mere