Teori i naturen

Torsdag den 31. maj var et hold jordbrugsteknologstuderende med speciale i natur og miljø på formiddagstur til Aarhus’ vandhuller, for at se teorien i praksis

Turen var en af mange ture, som de studerende er på i løbet af deres uddannelse – faktisk var det tredje gang i den uge, de var på farten.

I løbet af 4 timer blev de studerende introduceret til fem forskellige vandhuller og fik fingrene helt ned i det dyre- og planteliv, som vandhullerne bød på. Ved hvert vandhul fortalte underviser, Michael Langebæk blandt andet om forskellige typer af vandhuller og livsbetingelser for løvfrøen og dens haletudser. Der blev fanget vandkalve, haletudser, edderkopper og andre smådyr.

De studerende er enige om, at det er på sådanne ture, at de lærer bedst: Her får de helt konkret set teorien udfoldet i praksis.