Jordbrugsteknologstuderende på tur til Vadehavet

En del af undervisningen afvikles ude i naturen, hvor vi i en eller flere dage er på tur.

I april 2012 var 2. semester fra linjen 'miljø og natur' på jordbrugsteknologuddannelsen på tre dages udflugt til Sønderjylland.

Temaet for turen var vandmiljø, og på vej mod det sønderjyske besøgte holdet Silkeborg Kommune, hvor de så på forskellige restaureringsprojekter i vandløb.

Viden om de specielle naturforhold ved Vadehavet 

I Sønderjylland var der arrangeret et spændende program, hvor de studerende fik viden om de særlige forhold i Vadehavet og Tøndermarsken. Turen gav de studerende et førstehåndsindtryk af, hvad der gør naturforholdene i vadehavsområdet helt specielle.

De fik svar på spørgsmål som:

  • hvordan drives landbrug i et fredet område eller en nationalpark – og hvad gør man konkret i områder, som ligger delvist under havets overflade?
  • Hvordan er forholdene for laksefisken Snæbel blevet forbedret?

De tre dage var præget af højt humør og masser af frisk luft.

Billederne er de studerendes egne skud fra turen.