Landskab og anlæg

Vær med til at projektere, anlægge og pleje grønne områder

Som jordbrugsteknolog inden for landskab og anlæg udarbejder du tilbud, projekterer haver og grønne områder og bliver i stand til at lede og styre opgaven i udførelsesfasen.

Jordbrugsteknologer kan også udarbejde licitationsmateriale for nyanlæg og pleje- og driftsopgaver. Større projekter styres med fokus på økonomi, tidsplaner, mandskab og materiel samt AB92 eller ABService.

Jordbrugsteknologer har kontakt til kunder, varetager ledelse af medarbejdere og sikrer kvaliteten i opgaverne. Du kan få job i både den private og den offentlige sektor.

Fagområder på studieretningen

 • Anlæg og planteanvendelse
 • Jord, planter og vækst
 • Anlæg, konstruktioner og materialer
 • Opmåling og grafisk fremstilling
 • Plejeplanlægning og GIS
 • Formgivning og projektering
 • Projekt- og entreprisestyring
 • Økonomistyring
 • Kundekontakt
 • Ledelse af medarbejdere
 • Formidling og kommunikation

Se et eksempel på fordeling af lektioner på uddannelsen (pdf)

Uddannelsens opbygning

På 'landskab og anlæg' har du altid gang i et tværfagligt projektarbejde. Her skaber du selv nye løsninger sammen med dine holdkammerater. I projekterne arbejder du med en virkelig og aktuel problemstilling, som knyttes sammen med den det faglige teori. 

1. semester Registrering og analyse af grønne områder Emner
Projektarbejder om:
A: Park
B: Anlæg
C: Grønne virksomheder
Markedsføring
Økonomi
Metode og formidling
Anlæg og materialer
Jord og vækst
Registrering
AutoCad: Anlæg og planter
2. semester Ledelse, projektering og pleje af grønne områder Emner
Projektarbejder om:
A: By og træer
B: Plejeplanlægning
C: Globalisering
Ledelse og organisation
Metode og formidling
Anlæg og konstruktion
Formgiving
Planteanvendelse og plejeplanlægning
Projektstyring
GLobalisering
GIS
3. semester  Planlægning og styring af anlægsgartnerarbejde Emner
Projektarbejder om tilbud og styring. Du skal vælge mellem:
Speciale A: Anlægsgartneri
Speciale B: Projektering
Formidling
Entreprisestyring
Økonomistyring
Speciale A og B
Valgfag
4. semester  Praktik og afsluttende eksamensprojekt Emner
Praktik
Eksamensprojekt
Projektopgave med selvvalgt emne

Bliv professionsbachelor inden for landskab og anlæg på 1½ år

Som jordbrugsteknolog kan du blive professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed på 1½ år.

På Erhvervsakademi Aarhus kan du, som det eneste sted i Danmark, få professionsbacheloruddannelsen med speciale i landskab og anlæg (under studieretningen ’jordbrugsøkonomi’). Så får du en sammenhængende 3½-årig uddannelse med fokus på landskab og anlæg – et godt alternativ til fx have- og parkingeniøruddannelsen.

Vær opmærksom på, at du skal søge om optagelse på den 1½-årige professionsbacheloruddannelse på lige vilkår med andre ansøgere. 

Jobmuligheder som jordbrugsteknolog

Private firmaer (fx anlægsgartnere, entreprenører)

 • driftsleder
 • projektleder
 • formand
 • konsulent

Offentlige institutioner (fx kommuner, boligselskaber, kirkesogne)

 • gartnerformand
 • distriktsgartner
 • kirkegårdsleder
 • projektmedarbejder

Salg og rådgivning (fx planteskoler, detailhandel)

 • afdelingsleder
 • salgskonsulent

Selvstændig

 • anlægsgartner
 • havekonsulent

Tegnestuer

 • projektmedarbejder
 • tilsynsførende

Undervisning

 • faglærer

Flere jobmuligheder for dig, som læser videre til professionsbachelor

Private firmaer (fx anlægsgartnere, entreprenører)

 • afdelingsleder på højere niveau
 • projektchef

Offentlige institutioner (fx kommuner, boligselskaber)

 • projektleder
 • driftsansvarlig
 • afdelingsleder

Tegnestuer

 • byggeleder

Studieordning

Læs mere