Landskab og anlæg

Vær med til at projektere, anlægge og pleje grønne områder

Som jordbrugsteknolog inden for landskab og anlæg udarbejder du tilbud, projekterer haver og grønne områder og bliver i stand til at lede og styre opgaven i udførelsesfasen.

Jordbrugsteknologer kan også udarbejde licitationsmateriale for nyanlæg og pleje- og driftsopgaver. Større projekter styres med fokus på økonomi, tidsplaner, mandskab og materiel samt AB18 eller ABService.

Jordbrugsteknologer har kontakt til kunder, varetager ledelse af medarbejdere og sikrer kvaliteten i opgaverne. Du kan få job i både den private og den offentlige sektor.

Studieretningen 'landskab og anlæg' udbydes kun på Erhvervsakademi Aarhus. 

Fagområder på studieretningen 'landskab og anlæg'

  • Anlæg og planteanvendelse
  • Jord, planter og vækst
  • Anlæg, konstruktioner og materialer
  • Opmåling og grafisk fremstilling
  • Plejeplanlægning og GIS
  • Formgivning og projektering
  • Projekt- og entreprisestyring
  • Økonomistyring
  • Kundekontakt
  • Ledelse af medarbejdere
  • Formidling og kommunikation

Se et eksempel på fordeling af lektioner på uddannelsen (pdf)

Jordbrugsteknologuddannelsens opbygning

På 'landskab og anlæg' har du altid gang i et tværfagligt projektarbejde. Her skaber du selv nye løsninger sammen med dine holdkammerater. I projekterne arbejder du med en virkelig og aktuel problemstilling, som knyttes sammen med den den faglige teori. 

1. semester Registrering og analyse af grønne områder Emner
Projektarbejder om:
A: Metode og projektskrivning
B: Park
C: Ledelse 
Ledelse
Metode og formidling
Jordbundslære
Anlæg og planter
Registrering og opmåling
2. semester Ledelse, projektering og pleje af grønne områder Emner
Projektarbejder om:
A: By og træer
B: Plejeplanlægning
C: Tilbudsberegning
Økonomi og tilbud
Formgivning
Anlæg og konstruktion
Planteanvendelse og plejeplanlægning
Projektstyring
GIS
3. semester  Planlægning og styring af anlægsgartnerarbejde Emner
Projektarbejder om:
A: Faglig formidling
B: tilbud og styring
Du skal vælge mellem:
Speciale A: Anlægsgartneri
Speciale B: Projektering
Formidling
Entreprisestyring
Økonomistyring
Speciale A eller B
Valgfag
4. semester  Praktik og afsluttende eksamensprojekt Emner
Praktik
Eksamensprojekt
Projektopgave med selvvalgt emne

Bliv professionsbachelor inden for landskab og anlæg på 1½ år

Som jordbrugsteknolog kan du blive professionsbachelor i jordbrug på 1½ år.

På Erhvervsakademi Aarhus kan du, som det eneste sted i Danmark, få en professionsbacheloruddannelse inden for landskab og anlæg. Så får du en sammenhængende 3½-årig uddannelse med fokus på landskab og anlæg - og stærke kompetencer i planlægning, strategi og forretningsudvikling. 

Vær opmærksom på, at du skal søge om optagelse på den 1½-årige professionsbacheloruddannelse på lige vilkår med andre ansøgere. 

Jobmuligheder som jordbrugsteknolog

Private firmaer (fx anlægsgartnere, entreprenører)

  • driftsleder
  • projektleder
  • formand
  • konsulent

Offentlige institutioner (fx kommuner, boligselskaber, kirkesogne)

  • gartnerformand
  • distriktsgartner
  • kirkegårdsleder
  • projektmedarbejder

Salg og rådgivning (fx planteskoler, detailhandel)

  • afdelingsleder
  • salgskonsulent

Selvstændig

  • anlægsgartner
  • havekonsulent

Tegnestuer

  • projektmedarbejder
  • tilsynsførende

Undervisning

  • faglærer

Flere jobmuligheder for dig, som læser videre til professionsbachelor

Private firmaer (fx anlægsgartnere, entreprenører)

  • afdelingsleder på højere niveau
  • projektchef

Offentlige institutioner (fx kommuner, boligselskaber)

  • projektleder
  • driftsansvarlig
  • afdelingsleder

Tegnestuer

  • byggeleder

Studieordning

Læs mere