Jordbrugsøkonomi og driftsledelse - Agro business manager

2-årig videregående uddannelse, der retter sig mod etablering og ledelse inden for jordbrug

Gennem uddannelsen udvikler du dine personlige lederegenskaber i konkrete projektsammenhænge. Du får en solid teoretisk ballast inden for økonomi, organisation og ledelse, netværk og samarbejde, kommunikation, strategiudvikling og markedsføring. Undervisningen er tilrettelagt, så teorien kommer i anvendelse, og du oparbejder en solid faglig værktøjskasse.

Bliv leder af en jordbrugsvirksomhed i udvikling

Uddannelsen er for dig, der har lyst til at drive jordbrugsvirksomhed ud fra et forretningsmæssigt perspektiv med vægt på menneskelige relationer. Du ser dig selv som kommende daglig leder af en virksomhed i udvikling med fokus på nytænkning. Uddannelsen giver dig adgang til at blive professionsbachelor på 1½ år eller læse videre på HD 2. del - med mulighed for videre akademisk uddannelse. 

Uddannelsen forudsætter, at du har praktisk indsigt i jordbruget. Det er en fordel, at du har ledelseserfaring, men det er ikke nødvendigt.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af 4 semestre, hvor du får en bred viden om ledelse af virksomheder . Mellem 2 og 3. semester skal du i international ledelsespraktik, og på 4. semester skal du i 8 ugers praktik i en selvvalgt virksomhed.

I figuren kan du se en oversigt over emner på uddannelsen. 

  Sparring Ledelse Øvrige fag
1. semester
Virksomeden
Studiesamtale
Holdet som team
Teamledelse
Organisation
Strategisk arbejdsmiljø-ledelse
Personalepolitik
HR
Erhvervs-økonomi
Analyse og budget
Produktions-analyse
2. semester
Udvikling
Erhvervsmentor
Personlig coaching
Holdet som team
Personaleledelse 
Personlig lederudvikling
Personligt netværk og networking
Strategisk kompetenceudvikling
Miljø- og ressource-optimering
Budgettering
Strategi 
Erhvervsret
Etablering
Globalisering
Markedsføring og salg 
Statistik og dataanalyse
3. semester
Specialisering
Erhvervsmentor- 
samarbejde
Personlig coaching
Virksomheds-ophold i udlandet
International management
Forandrings-ledelse
Projektledelse
Lean
Forretningsudvikling og netværk
Formidling
Samfunds-økonomi
4. semester
Specialisering
Erhvervsmentorsamarbejde
Praktikophold og eksamensprojekt

Action Learning

”Action Learning” er en læringsproces, hvor du lærer ved at arbejde praktisk med teorien. Du kommer til at forholde dig til virkelige problemer og reflektere over virkningerne af dine løsninger.Når du skal lære om ledelse, så skal du have mere end viden og håndsværksmæssige færdigheder. Du skal også:

  • forstå, hvad det vil sige at arbejde med mennesker
  • lære at tænke anderledes, at handle anderledes og udvikle nye holdninger
  • udvikle nye adfærdsmønstre
  • reflektere over dine egne værdier og antagelser
  • vurdere modsætninger og tackle dilemmaer.

Mentor

Uddannelsen har tilknyttet mentorer fra erhvervslivet. Du skal i løbet af uddannelsen sparre med og løse opgaver for din mentor. Her vil du opleve praksisnær feedback, og du vil blive guidet omkring karrieremuligheder og fokuspunkter på uddannelsen. Mentorordningen er en unik mulighed for, at du kan afprøve teorien i praksis. 

Individuel coaching

Fra starten af uddannelsen arbejder du med din personlige lederudvikling. Med udgangspunkt i projekterne på uddannelsen og din personlige lederprofil får du løbende individuel coaching og sparring.

Økonomisk værktøjskasse

Uddannelsen giver dig et teoretisk økonomisk grundlag på akademiniveau. Du får desuden en praktisk værktøjskasse i form af regneark og modeller, så du selvstændigt, hurtigt og effektivt kan udarbejde økonomiske overslag, budgetter og finansieringsberegninger.

Ledelses-værktøjskasse

Ud over teoreisk viden om ledelse på akademiniveau får du en praktisk værktøjskasse med: 360-grades feedback, strategisk kompetenceprofil, Garuda fokus og kompetenceprofil, projektstyringsværktøjer, modeller til situationsbestemt ledelse, kommunikation og motivation, business model canvas, leanværktøjer og designmodeller til at håndtere udvikling og forandringer.   

Praktik

Praktikken er delt i to. Mellem 2. og 3. semester skal du i international ledelsespraktik.

På 4. semester skal du i 8 ugers praktik i en selvvalg virksomhed. Praktikken kan bruges på rigtig mange områder - her et par eksempler:

  • Praktik på en stor jordbrugsvirksomhed i fx Østeuropa, USA, EU eller Kina
  • Afprøvning af glidende generationsskifte ved en tidligere arbejdsgiver,
  • Innovationsprojekt – et afsæt for etablering af egen virksomhed.

Praktikken danner normalt afsæt for det afsluttende eksamensprojekt, hvor du skal arbejde med et selvvalgt emne. Med praktikken og det afsluttende eksamensprojekt kan du tone din uddannelse, i den retning du ønsker.

Studieordning

Læs mere

Mød dimittenderne

Mød arbejdsgiverne