Jordbrugsøkonomi og driftsledelse - Agro business economist

Rådgiv om og beregn økonomiske forhold – med landbruget som case

Jordbrugsteknolog med speciale i 'jordbrugsøkonomi og driftsledelse - agro business economist' er en 2-årig praksisnær uddannelse, som giver dig viden om økonomi, regnskab og skat i landbruget. Kort sagt er det en uddannelse inden for økonomi, hvor vi ofte bruger landbrug som case.

Med uddannelsen får du økonomisk viden og erfaring med rådgivning i landbruget. Som nyuddannet kan du bidrage fra dag ét i landbrugrådgivningen, da du allerede på uddannelsen bliver fortrolig med de mest brugte regnskabssystemer og -programmer.

Nogle studerende har en landbrugsmæssig baggrund – men det er langt fra alle. Forskellige baggrunde giver en god dynamik, hvor vi kan bruge hinandens kompetencer aktivt på holdene.

Få en økonomisk uddannelse med brede jobmuligheder

Uddannelsen er målrettet jobbet som rådgiver inden for økonomi. Vores dimittender har i mange år været rygraden i økonomirådgivningen i Dansk Landbrugsrådgivning.

Men vores dimittender er efterspurgte i mange andre brancher end landbrugsrådgivning. Med økonomisk forståelse og branchekendskab til landbruget får du attraktive kompetencer, som kan omsættes til job i fx revisionsfirmaer, pengeinstitutter eller forsikringsselskaber. 

Uddannelsens opbygning

1. semester
Tema: Virksomhedsøkonomi
Erhvervsøkonomi (regnskab, budget,
investering og finansiering)
Markedsføring
Statistik og dataanalyse
Produktionsanalyse
Skat
2. semester
Tema: Strategi og etablering
Driftsøkonomi
Erhvervsret
Strategi
Budgettering
Etablering og finansiering
Ledelse og organisation
Skat
Samfundsøkonomi og globalisering
3. semester
Tema: Regnskab og skat
Regnskab
Skat
Erhvervsret
4. semster
Praktik og specialisering
Valgfag
Praktik
Eksamensprojekt

Videreuddan dig til professionsbachelor eller tag en HD

Uddannelsen giver adgang til at blive professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed på 1½ år. Derudover kan du få merit for fagene på første del af HD. Det afsluttende projekt vurderes individuelt, og hvis det godkendes, kan du få merit for hele første del af HD. Herefter har du mulighed for at videreuddanne dig på kandidat- eller masterniveau.

Jobmuligheder

Som jordbrugsteknolog inden for 'jordbrugsøkonomi og driftsledelse - agro business economist' er der gode jobmuligheder – både i job med fokus på beregning og rådgivning. Dimittenderne er efterspurgte, da der er mangel på økonomer med speciale i landbruget.

Uddannelsen åbner for mange karrieremuligheder inden for økonomi – enten i landbruget eller i andre sammenhænge. Du kan fx få job i landbrugsrådgivningen, i den finansielle sektor, i forsikringsbranchen, som underviser på landbrugsskoler eller som leder af et større jordbrug. 

Rådgiver inden for skat og driftsøkonomi

 • Udarbejdelse af årsrapporter, skatteregnskaber og budgetter
 • Rådgivning omkring regnskab og skat
 • Udarbejdelse af rentabilitetsberegninger
 • Udarbejdelse af strategirapporter
 • Rådgivning ved udvidelser og optimering af landbrugsbedrifter
 • Finansieringsråpdgivning
 • Rådgivning ved etablering af virksomhed og ejerskifte 

Finansieringsrådgiver i bank eller realkreditinstitut

 • Vurderinger
 • Lånetilbud
 • Finansiel strategi
 • Salg af lån og finansielle produkter

Underviser på landbrugsskoler

 • Undervisning på grunduddannelsen i regnskab og økonomi
 • Undervisning på lederuddannelserne i økonomi, skat, finansiering, etablering, ledelse og strategi

Leder af større bedrifter

 • Budgetlægning og økonomisk planlægning
 • Drifts- og arbejdsplanlægning

Studieordning

Læs mere

Er uddannelsen noget for mig? Bliv klogere her

Vi giver 5 gode grunde til at tage uddannelsen og punkterer 5 fordomme om uddannelsen.

Bliv klogere her