Husdyrproduktion: Kvæg

Biologisk viden - og kompetencer inden for økonomi og ledelse

Som jordbrugsteknolog med speciale i kvæg kan du varetage mange forskellige funktioner i såvel den private som den offentlige sektor. Udgangspunktet for jobbet vil typisk være en biologisk tilgang krydret med kundekontakt, økonomi, styring og ledelse.

Som jordbrugsteknolog har du opdateret indsigt i faglige problemstillinger og kompetencer til at følge med tiden og erhverve dig ny viden. 

Uddannelsens opbygning

1. semester2. semester3. semester4. semester

Økonomi og markedsføring
Metode og formidling
Fysiologi
Cellelære og genetik
Mikrobiologi
Fodring
Produktionsanalyse

Ledelse og organisation
Globalisering
Statistik og dataanalyse
Husdyravl
Sundhed
Fodring
Praktik

Metode og formidling
Etologi
Miljø
Produktionsstyring
Produktionsanlæg
Reproduktionsstyring
Kvægavl

Valgfag
Praktik
Afsluttende eksamensprojekt

Bliv rådgiver, sælger eller kontrollant

Du finder typisk job inden for rådgivning i landboforeningerne eller private firmaer, som sælger i foderstofforretninger, underviser ved landbrugsskoler og erhvervsskoler, forsøgsassistent ved forskningsinstitutioner eller kontrollant i Fødevarestyrelsen eller Plantedirektoratet.Nogle dimittender vælger at vende tilbage til primærproduktionen som ledere.

For alle ansættelser gælder, at evnen til at analysere og formidle handlingsplaner og beslutningsgrundlag er central.

Jeg kan godt lide, at man får en bred uddannelse. Jeg skal både gå i dybden og vide alt om kvægets opbygning, led og knogler og hvad der sker i fordøjelsessystemet, samtidig med, at jeg får indsigt i de økonomiske forhold, miljøansøgninger, bæredygtig landbrugsproduktion, ledelse og markedsføring.

— Heidi, studerende på husdyrproduktion, kvæg

Jobmuligheder

Rådgivning

 • Besætningsbesøg og kundekontakt
 • Fungere som sparringspartner - fagligt såvel som tværfagligt
 • Budgettering og planlægning
 • Deltage i erfa-grupper og gårdråd
 • Udarbejdelse og implementering af handlingsplaner

Salg

 • Vejledning og kundekontakt
 • Udarbejde tilbud og salgsmateriale
 • Produktudvikling og projektstyring

Undervisning

 • Planlægning og afvikling af undervisning
 • Udvikling af undervisningsmateriale
 • Deltagelse i kostskoleaktiviteter og studieture

Kontrol og forsøg

 • Planlægning af metoder
 • Observation og registrering
 • Databehandling og afrapportering

Studieordning

Læs mere