Om uddannelsen til jordbrugsteknolog

Uddannelsen består af 4 semestre og er sammensat af en række fællesfag og fag fra et af specialerne, som du vælger inden studiestart. I fællesfagene - som udgør ca. halvdelen af uddannelsen - undervises du i erhvervs- og virksomhedslære, ledelse og kommunikation og jordbrugets styringssystemer. Resten af fagene er målrettet det speciale, du vælger.

Studiet rummer også tværfaglige elementer, fx globalisering, markedsføring, ledelse og økonomi. Det er en fordel for dig, fordi du på den måde lærer at placere dit fagområde i en tværfaglig sammenhæng.

Specialer

Du skal vælge et speciale fra begyndelsen af uddannelsen. Der er følgende muligheder:
Miljø og natur
Jordbrugsøkonomi og ledelse - Agro business manager
Jordbrugsøkonomi og ledelse - Agro business economist
Husdyrproduktion - kvæg
Husdyrproduktion - svin
Husdyrproduktion - hest
Landskab og anlæg
Planteproduktion - landbrug
Planteproduktion - gartneri

Du har mulighed for at specialisere dig yderligere i løbet af studiet: Valgfag og projekter giver dig mulighed for at vælge emner at arbejde med, som har din særlige interesse.

Hør studerende fortælle om dagligdagen på uddannelsen

Undervisning

Undervisningen foregår på mindre hold og veksler mellem klasseundervisning, projektarbejde, ekskursioner, virksomhedsbesøg, cases, tværfagligt samarbejde og selvstudium.

Kontakt til virksomheder og erhvervsrelaterede problemstillinger giver dig en god fornemmelse for, hvad erhvervet har brug for, og hvad du selv kan bidrage med.

Eksamensformen er tilpasset de enkelte fag og kan være mundtlig, skriftlig, løbende evaluering eller en eksamen. Der vil forekomme litteratur på engelsk.

Praktik og afsluttende projekt

Du afslutter uddannelsen med et praktikophold på 10 uger i en relevant virksomhed og et afsluttende eksamensprojekt. Projektet skriver du inden for den studieretning, du har valgt. Projektet kan udarbejdes i samarbejde med en virksomhed.

Udlandsophold

Du kan vælge at tage en del af dit studium i udlandet. Mange studerende rejser ud i løbet af deres uddannelse, og destinatonerne er mange, da der ude i verden er stor efterspørgsel efter de kompetencer, en dansk jordbrugsteknolog besidder. Et udlandsophold giver dig mulighed for at se dit fagområde i en global sammenhæng og for at knytte kontakter på tværs af landegrænser.

Studieordning

Læs mere

Mød studerende og oplev studielivet på jordbrugs-uddannelserne

Find os på Facebook

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Sønderhøj 7G
8260 Viby

Find vej