Karriere

Jordbrugsteknologer arbejder med anvendt naturvidenskab og er typisk bindeleddet mellem det praktiske arbejde og de mere teoretiske opgaver ved skrivebordet.

Her får du job

Du specialiserer dig på uddannelsen, og derfor er der stor forskel på, hvilke typer stillinger jordbrugsteknologer bliver ansat i.

Nedenstående er eksempler på typiske jobområder:

 • Rådgivnings- og konsulenttjeneste i landbruget
 • Forsøgsarbejde
 • Salg og udvikling af produkter til gartneri- og landbrugserhvervet
 • Produktions- og driftledelse hos fødevareproducenter eller i korn- og foderstoffirmaer
 • Miljøforvaltning og miljøtilsyn
 • Naturvejledning
 • Undervisning på landbrugsskoler, gartnerskoler og tekniske skoler
 • Udviklingsarbejde i u-landsprojekter, Mellemfolkeligt Samvirke, Danida o.a.
 • Landbrugsfaglig rådgivning i realkredit, pengeinstitutter eller forsikringsselskaber
 • Driftsledelse på store landbrug eller i gartnerivirksomheder
 • Selvstændig virksomhed.

Det er dejligt at bruge sin uddannelse og være med til at skabe noget flot. At tegne og udvikle noget, der kan gøre en forskel for et boligområde, og bagefter at kunne se, at ”den plads har jeg været med til at lave.

— Rikke Kristensen - By- og landskabsplanlægger, GBL

Så mange får job

Se ledighedstallene for dimittender fra en uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus

Tag mere uddannelse

En erhvervsakademiuddannelse er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. Se dine muligheder her:

Professionsbacheloruddannelse

Byg videre på din erhvervsakademiuddannelse og bliv professionsbachelor på 1½ år. 

Enkeltfag på professionsbachelorniveau

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ønsker at videreuddanne dig på professionsbachelorniveau sideløbende med dit job.

Andre muligheder for videreuddannelse

Med studieretningen 'økonomi og ledelse' kan du få merit for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD 1. del) og starte direkte på HD 2. del.

Med studieretningen 'landskab og anlæg' kan du få 2 års merit til have- og landskabsingeniøruddannelsen.  

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse på vejledning@eaaa.dk