Ansøg om optagelse på jordbrugsteknolog

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus.

Vejledning

Find svar på dine spørgsmål om ansøgning her

Ansøgning

Ansøgningsfristen er:

  • 15. marts kl. 12.00 (kvote 2 og ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen)
  • 5. juli kl. 12.00 (kvote 1)

Du ansøger på optagelse.dk

Du kan søge fra 1. februar. 

Studieretning på uddannelsen vælges, når du ansøger på optagelse.dk.

Studiestart

Der er studiestart 27. august 2018.

Inden studiestart kan du tage genopfriskningskurser i matematik og kemi

Adgangskrav

Adgang via gymnasial eksamen (kvote 1 eller kvote 2)
Specifikke adgangskrav: matematik C og bioteknologi A eller kemi C.

Adgang via relevant erhvervsuddannelse (kvote 2)

  • anlægsgartner (trin 2)
  • dyrepasser (trin 2)
  • gartner (trin 2)
  • greenkeeper (trin 2)
  • landbrugsuddannelsen (med specialer eller trin 2)
  • produktionsgartner (trin 2)
  • skov- og naturteknik (trin 2)
  • væksthusgartner (trin 2)

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse (kvote 2)
Specifikke adgangskrav: matematik C og enten bioteknologi A eller fysik C eller kemi C eller naturfag C.

Anden adgang (kvote 2)
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Ingen specifikke adgangskrav.

Meritmuligheder
Agrarøkonom: Der gives merit for dele af uddannelsen, men uddannelsen afkortes ikke. Det tager altså to år at blive jordbrugsteknolog.

Produktionsleder: Får under normale omstændigheder ikke merit.

Få overblikket over adgangsveje fra landbrugsuddannelser til jordbrugsteknolog (pdf)

Få overblikket

Liste med alle uddannelser, KOT-nr. og vinteroptag

Se kvotefordeling og adgangskvotienter for alle uddannelser

Den internationale linje

For de engelsksprogede uddannelser gælder det, at ansøgere uden engelsk som modersmål skal have bestået engelsk B eller tilsvarende.

---

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes.

Ansøg om optagelse

Se hvordan du søger ind på en videregående uddannelse her