Ansøg om optagelse på jordbrugsteknolog

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Adgang via gymnasial eksamen (kvote 1 eller kvote 2)

Specifikke adgangskrav: matematik C og bioteknologi A eller kemi C.

Adgang via relevant erhvervsuddannelse (kvote 2)

  • anlægsgartner (trin 2)
  • dyrepasser (trin 2)
  • gartner (trin 2)
  • greenkeeper (trin 2)
  • landbrugsuddannelsen (med specialer eller trin 2)
  • produktionsgartner (trin 2)
  • skov- og naturteknik (trin 2)
  • væksthusgartner (trin 2)

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse (kvote 2)

Specifikke adgangskrav: matematik C og enten bioteknologi A eller fysik C eller kemi C eller naturfag C.

Anden adgang (kvote 2)

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Ingen specifikke adgangskrav.

Meritmuligheder

Agrarøkonom: Der gives merit for dele af uddannelsen, men uddannelsen afkortes ikke. Det tager altså to år at blive jordbrugsteknolog.

Produktionsleder: Får under normale omstændigheder ikke merit.

Få overblikket over adgangsveje fra landbrugsuddannelser til jordbrugsteknolog (pdf)

Sådan søger du

Du søger ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Studieretning på uddannelsen vælges, når du ansøger på optagelse.dk.

Inden studiestart kan du tage genopfriskningskurser i matematik og kemi

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes.

Søg ind på den internationale linje

Adgangskravene og informationen her på siden gælder uanset om du vil optages på den danske uddannelse eller på den tilsvarende internationale linje. For at blive optaget på den engelsksprogede, internationale linje skal ansøgere uden engelsk som modersmål have bestået engelsk B eller tilsvarende.

---

Hvis der ikke er ansøgere nok til både et dansk og et internationalt hold på uddannelsen, samler vi alle optagne på ét hold. Undervisningen vil i dette tilfælde foregå på engelsk. Du får besked om dette i optagelsesbrevet.

Når du har søgt den danske uddannelse, kan du under alle omstændigheder aflevere skriftlige opgaver og gå til eksamen på dansk. Ønsker du at skrive eksamensprojekter og gå til eksamen på engelsk, skal du have engelsk på B-niveau eller tilsvarende.

Få hjælp til at søge om optagelse

Få overblik over regler og frister, når du skal søge ind på en videregående uddannelse