Studieordning

It-teknolog

Seneste studieordning

For studerende optaget efter 1. januar 2018

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen:

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)

Tidligere studieordninger

Årgang 2017

  1. Studieordning - fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark
  2. Studieordning - institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus
  3. Rettelsesblad til institutionsdelen vedr. førsteårseksamen, begge studieretninger (pdf)
  4. Studieordning del 3 - valgfagskatalog (pdf)
  5. Studieordning del 4 - fagbeskrivelser (pdf)

Årgang 2016

  1. Studieordning - fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark
  2. Studieordning - institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus
  3. Studieordning del 3 - valgfagskatalog (pdf)
  4. Studieordning del 4 - fagbeskrivelser (pdf)