Studietilfredshed

- it-teknolog

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Område 2014
svar fra 91%
2015
svar fra 81%
2016
svar fra 73%
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
65 70 68
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
64 72 68
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
72 78 73
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af uddannelsen  67 72 68
Undervisning 68 76 72
Socialt miljø 74 79 73
Fysisk miljø -- 77 --
Udstyr og materialer -- 80 --

Indekstal på en skala fra 0-100.

Læs mere om studietilfredshed her