Ansøg om optagelse på it-teknolog

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på it-teknologuddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus.

Vejledning

Find svar på dine spørgsmål om ansøgning her

Ansøgning til sommeroptag

Ansøgningsfristen er:

 • 15. marts kl. 12.00 (kvote 2 og ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen)
 • 5. juli kl. 12.00 (kvote 1)

Du ansøger på optagelse.dk

Du kan søge fra 1. februar. 

Du vælger studielinje på uddannelsen efter, du er optaget, men inden studiestart.

Ansøgning til vinteroptag

Til vinteroptaget udbydes kun studielinjen 'netværksteknologi'.

Ansøgningsfriten er:

 • 1. december kl. 12.00 (kvote 1 og kvote 2)
 • 15. oktober kl. 12.00 (ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen)

Du ansøger via online ansøgningsskema her på eaaa.dk

Du kan søge fra 1. september. 

Studiestart

For sommeroptaget er studiestart 27. august 2018.

For vinteroptaget er der studiestart sidst i januar 2019. 

Adgangskrav

Adgang via gymnasial eksamen (kvote 1 eller kvote 2)
Specifikke adgangskrav: matematik C.

Adgang via relevant erhvervsuddannelse (kvote 2)

 • automatik- og procesuddannelsen (med specialer eller trin 2)
 • data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer eller trin 2)
 • elektriker 1 og 2
 • elektriker, bygningsautomatik
 • elektriker, installationsteknik
 • elektriker, kommunikationsteknik
 • elektriker, styrings- og reguleringsteknik
 • elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse (kvote 2)
Specifikke adgangskrav: engelsk C og matematik C.

Anden adgang (kvote 2)
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Ingen specifikke adgangskrav.

Undervisning på engelsk

Hvis der ikke er ansøgere nok til både et dansk og et internationalt hold på uddannelsen, samler vi alle optagne på ét hold. Undervisningen vil i dette tilfælde foregå på engelsk. Du får besked om dette i optagelsesbrevet.

Når du har søgt den danske uddannelse, kan du under alle omstændigheder aflevere skriftlige opgaver og gå til eksamen på dansk. Ønsker du at skrive eksamensprojekter og gå til eksamen på engelsk, skal du have engelsk på B-niveau eller tilsvarende.

Få overblikket

Liste med alle uddannelser, KOT-nr. og vinteroptag

Se kvotefordeling og adgangskvotienter for alle uddannelser

Den internationale linje

For de engelsksprogede uddannelser gælder det, at ansøgere uden engelsk som modersmål skal have bestået engelsk B eller tilsvarende.

---

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes.

Ansøg om optagelse

Se hvordan du søger ind på en videregående uddannelse her