Ansøg om optagelse på it-teknolog

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på it-teknologuddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Adgang via gymnasial eksamen (kvote 1 eller kvote 2)

Specifikke adgangskrav: matematik C.

Adgang via relevant erhvervsuddannelse (kvote 2)

  • automatik- og procesuddannelsen (med specialer eller trin 2)
  • data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer eller trin 2)
  • elektriker 1 og 2
  • elektriker, bygningsautomatik
  • elektriker, installationsteknik
  • elektriker, kommunikationsteknik
  • elektriker, styrings- og reguleringsteknik
  • elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse (kvote 2)

Specifikke adgangskrav: engelsk C og matematik C.

Anden adgang (kvote 2)

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Ingen specifikke adgangskrav.

Sådan søger du

Du søger ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Hvis du vil starte på uddannelsen i januar, foregår ansøgningen digitalt via ansøgningsskemaet her på hjemmesiden

Du vælger studielinje på uddannelsen efter, du er optaget, men inden studiestart.

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes.

Søg ind på den internationale linje

Adgangskravene og informationen her på siden gælder uanset om du vil optages på den danske uddannelse eller på den tilsvarende internationale linje. For at blive optaget på den engelsksprogede, internationale linje skal ansøgere uden engelsk som modersmål have bestået engelsk B eller tilsvarende.

---

Hvis der ikke er ansøgere nok til både et dansk og et internationalt hold på uddannelsen, samler vi alle optagne på ét hold. Undervisningen vil i dette tilfælde foregå på engelsk. Du får besked om dette i optagelsesbrevet.

Når du har søgt den danske uddannelse, kan du under alle omstændigheder aflevere skriftlige opgaver og gå til eksamen på dansk. Ønsker du at skrive eksamensprojekter og gå til eksamen på engelsk, skal du have engelsk på B-niveau eller tilsvarende.

Søg om optagelse her

Start på en erhvervsakademiuddannelse i januar 2019

Få hjælp til at søge om optagelse

Få overblik over regler og frister, når du skal søge ind på en videregående uddannelse