Studieordning

Finansøkonom

Årgang 2017-2019

Denne studieordning består af to dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

 1. Studieordning - institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
 2. Studieordning - fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
 3. Rettelsesblad (pdf) til institutionsdelen vedr. eksamen i 2. interne: Finansielle markeder og rådgivning I+II, Salg II samt Digital Kommunikation I+II.

Årgang 2016-2018

Denne studieordning består af to dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

 1. Studieordning - institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
 2. Studieordning - fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.

Årgang 2015-2017

Denne studieordning består af to dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

 1. Studieordning - institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
 2. Studieordning - fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
 3. Valgfagskatalog (pdf)

Årgang 2014-2016

Denne studieordning består af to dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

 1. Studieordning - institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
 2. Studieordning - fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
 3. Rettelsesblad (pdf)