Studieordning

Finansøkonom

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 1. januar 2018.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:

Del 1: National del (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus: 

Del 2: Lokal del (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokal del vedr. eksamener på 1. og 2. semester (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokal del vedr.  5. interne eksamen, 3. semester (pdf)

Del 3: Valgfagskatalog for efterår 2019 (pdf)

Tidligere studieordninger

Årgang 2017-2019

 1. Studieordning - institutionsdel (pdf) 
 2. Studieordning - fællesdel (pdf) 
 3. Rettelsesblad (pdf) til institutionsdelen vedr. eksamen i 2. interne: Finansielle markeder og rådgivning I+II, Salg II samt Digital Kommunikation I+II.

Årgang 2016-2018

 1. Studieordning - institutionsdel (pdf) 
 2. Studieordning - fællesdel (pdf) 

Årgang 2015-2017

 1. Studieordning - institutionsdel (pdf) 
 2. Studieordning - fællesdel (pdf) 
 3. Valgfagskatalog (pdf)

Årgang 2014-2016

 1. Studieordning - institutionsdel (pdf) 
 2. Studieordning - fællesdel (pdf) 
 3. Rettelsesblad(pdf)