4. semester

Praktik og afsluttende eksamensprojekt på finansøkonomuddannelsen

På 4. semester specialiserer du dig efter dine interesser og karriereplaner.

Praktik

Du starter med specialedelen, hvor du i 3 måneder har mulighed for at komme ud i en virksomhed og få prøvet teorierne af i praksis. Erhvervsakademi Aarhus samarbejder med en række praktikvirksomheder.

I perioden op til praktikforløbet blliver du forberedt bedst muligt, så du bliver klædt på til at søge en praktikplads. Du bliver bl.a. tilbudt kurser i at skrive ansøgning og CV, og der er derudover gode muligheder for, at du kan få konkrete råd til din ansøgning. I starten af 3. semester inviterer vi en række relevante praktikvirksomheder på besøg, så du får indblik i de arbejdsopgaver, du kommer til at møde i praktikperioden.

Læs mere om praktikken og se eksempler på praktikvirksomheder her

Du har også mulighed for at tage dit praktikophold hos en virksomhed i udlandet.

Afsluttende eksamensprojekt

Som afslutning på uddannelsen skriver du et eksamensprojekt. Det er en større opgave, hvori du skal dokumentere din evne til at bearbejde en kompleks problemstilling, til at skabe overblik og til at lægge en konkret handlingsplan for et problemområde.

Eksempler på eksamensprojekter:

  • Boligkøb og -rådgivning
  • Den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme
  • Tyrkiet - set som et investeringsland
  • Lancering af nyt produkt i pengeinstitut
  • Forældrekøb