Uddannelsen

2-årig uddannelse - udviklet i tæt samarbejde med repræsentanter for finanssektoren.

Finansøkonomuddannelsen består af fire semestre. På 1.-3. semester har du en række obligatoriske fag, mens du på 4. semester har mulighed for at specialisere dig og tone din uddannelse efter dine interesser og karriereplaner med en et praktikophold i en selvvalgt virksomhed og et afsluttende eksamensprojekt.

1. semester2. semester3. semester4. semester

Branchekendskab  
(5 ECTS)

Privatøkonomisk rådgivning
(5 ECTS)

Erhvervs- og finansjura  
(2,5 ECTS)

Erhvervsøkonomi 
(5 ECTS)

 Økonomisk metode 
(5 ECTS)

Salg og rådgivning
(5 ECTS)

Digital kommunikation 
(2,5 ECTS)

Privatøkonomisk rådgivning
(5 ECTS)

Erhvervs- og finansjura
(5 ECTS)

Erhvervsøkonomi
(5 ECTS)

Mikroøkonomi
(5 ECTS)

Salg og rådgivning
(2,5 ECTS)

Statistik 
(5 ECTS)

Digital kommunikation
(2,5 ECTS)

Erhvervs- og finansjura
(2,5 ECTS)

Erhvervsøkonomi 
(5 ECTS)

Makroøkonomi
(5 ECTS)
 

Valgfag 
(5 ECTS)

Intern og ekstern analyse
(2,5 ECTS)

Brancheretning 
(10 ECTS)

Praktikophold
(15 ECTS)

Afsluttende eksamensprojekt
(15 ECTS)

1.-3. semester

På hvert af de tre første semestre er der en række obligatoriske opgaver, der skal løses og godkendes for at du kan anses som værende studieaktiv. De obligatoriske opgaver er tilrettelagt både som individuelle opgaver og gruppeopgaver. 

Læs en beskrivelse af fagene på 1.-3. semester her

Specialisering: brancheretning

Du kan vælge følgende specialiseringer:

 • Finansiel rådgivning
  Hvis du vil være rådgiver i bank, realkreditinstitut eller lignende. 
 • Ejendomshandel
  Hvis du vil arbejde hos en ejendomsmægler.
 • Internt og eksternt regnskab samt revision 
  Hvis du vil arbejde i regnskabsafdelingen i en større virksomhed.
 • Ejendomsadministration
  Hvis du vil arbejde hos en ejendomsadministrator.
 • Forsikring (Undervisningen foregår i Aalborg)
  Hvis du vil arbejde inden for forsikringsbranchen.

Hvis du allerede nu ved, at du gerne vil arbejde med økonomistyring eller revision, så anbefaler vi, at du starter på uddannelsen til financial controller

På Erhvervsakademi Aarhus tilbyder vi alle retninger. Du behøver derfor ikke fra starten at lægge dig fast på, i hvilken retning du vil gå inden for den finansielle sektor. Men ved du allerede nu, hvilket job du går efter, så kan du tone uddannelsen efter det.

Praktik

På 4. semester specialiserer du dig med et praktikophold i en virksomhed. Som afslutning på uddannelsen udarbejder du et eksamensprojekt for en virksomhed – ofte den virksomhed, hvor du har været i praktik.

Læs mere om 4. semester og praktikken

Undervisning tæt på praksis

Vi lægger stor vægt på, at undervisningen er praksisnær. Du vil derfor i den daglige undervisning ofte støde på gæsteundervisere fra erhvervslivet som supplement til de faste undervisere.

Undervisningen foregår på hold med cirka 35 studerende, hvilket giver mulighed for en god dialog med både medstuderende og undervisere.

Jeg synes, det er super godt, at vi har klasseundervisning i stedet for forelæsninger, og at vi har mulighed for at fange underviseren efter undervisningen, hvis vi har spørgsmål. Jeg glæder mig til praktikken, hvor man kan få en fod indenfor i den branche, man vil ud og have et job i efter uddannelsen.

— Morten

Arbejdsformen er holdundervisning og projektarbejde i grupper. Det er derfor vigtigt, at du er indstillet på at være en aktiv medspiller – både i undervisningen og i de grupper, du kommer til at indgå i på studiet.

Finansøkonom, financial controller eller finansbachelor?

Læs om forskellen på de tre uddannelser (pdf)

Studieordning

Læs mere