Karriere

Som financial controller har du solid økonomisk viden og godt indblik i de økonomiske funktioner, der er nødvendige for at lede en virksomhed.

Her får du job

Med uddannelsen kan du få job i økonomiafdelinger, regnskabsafdelinger eller revisionsvirksomheder. I det private erhvervsliv giver uddannelsen mange muligheder, da alle virksomheder uanset branche og størrelse har en økonomifunktion. Dermed er der rigtig mange muligheder for dig som financial controller.

Her kan du se forskellige titler og arbejdsområder, du kan møde som færdiguddannet financial controller. Opgaverne kan også gå på tværs af titler - afhængig af virksomhedens størrelse, fokus og opbygning af økonomifunktionen.

Financial controller

 • månedsrapportering
 • opfølgningen på performance
 • finansiel sparringspartner
 • analyser af regnskaber og nøgletal
 • styre, kontrollere og optimere lagersituationen og indkøbsbudgetter
 • formidle resultater og sikre forståelse i organisationen. 

Regnskabsøkonom

 • finansbogholderi
 • håndtere bilag og momsafregning
 • kontakt til kunder og leverandører
 • fakturering
 • debitor- og kreditorbogholderi
 • afstemning af likvide beholdninger
 • resultat-, likviditets- og balancebudgettering
 • udarbejdelse af regnskaber og skatteopgørelser
 • Cash Management
 • administrative opgaver. 

Revisormedhjælper/revisorassistent

 • revidering af årsregnskabet og afgive revisionspåtegning
 • økonomisk rådgivning
 • rådgivning om virksomhedsform og skatteforhold
 • rådgivning om fx bogføring, budgetter, beregninger, interne forretningsgange og om, hvordan man opstiller regnskaber
 • bogførings- og regnskabsarbejde for kunder. 

Business controller

 • udarbejdelse af budgetter og forecasts
 • udarbejdelse af investeringsbudget, herunder Business Cases
 • administration af  investeringer og bevillinger
 • business partner for afdelings- og funktionsledere
 • udarbejdelse af ledelsesrapport
 • vedligeholdelse og rapportering af KPI'er
 • regnskabsaflæggelsen.

Mange opgaver vil udvikle sig fra praktikken over i dit første job og videre i din karriere. 

Tag mere uddannelse

En erhvervsakademiuddannelse er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. Se dine muligheder her:  

Professionsbacheloruddannelse

Byg videre på din erhvervsakademiuddannelse og bliv professionsbachelor på 1½-2½  år.

Diplomuddannelse og HD 2. del

En diplomuddannelse giver dig kompetencer svarende til en bacheloruddannelse. Du uddanner dig på deltid - mens du er i job. Du skal have 2 års erhvervserfaring for at bliver optaget.  

HA

Som financial controller kan du fuldføre HA på 2 år ved Aarhus Universitet, hvorefter du eventuelt kan optages på cand.merc.-studiet. Bemærk at det kræver, du har bestået valgfaget 'videregående dataanalyse'. 

Læs om HA på Aarhus Universitet

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på. Typisk vil videreuddannelse lige efter studiet kræve suppleringsfag.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse på vejledning@eaaa.dk

Perfekte springbræt til attraktivt karriere

Diana Pantic har som financial controller nået sine karrieremål på kortere tid.

Læs om Diana

Arbejdsgiver: De er gode til at regne og forstå

AROS Statsautoriserede Revisorer vil gerne ansætte flere financial controllere. 

Læs arbejdsgivers mening

Er eller bliver du finansøkonom eller financial controller?

Så kan du søge om optagelse på finansbacheloruddannelsen.

Få viden om studieforløb og ansøgning