Karriere

Som financial controller har du solid økonomisk viden og godt indblik i de økonomiske funktioner, der er nødvendige for at lede en virksomhed.

Her får du job

Med uddannelsen kan du få job i økonomiafdelinger, regnskabsafdelinger eller revisionsvirksomheder. I det private erhvervsliv giver uddannelsen mange muligheder, da alle virksomheder uanset branche og størrelse har en økonomifunktion. Dermed er der rigtig mange muligheder for dig som financial controller.

Her kan du se forskellige titler og arbejdsområder, du kan møde som færdiguddannet financial controller. Opgaverne kan også gå på tværs af titler - afhængig af virksomhedens størrelse, fokus og opbygning af økonomifunktionen.

Financial controller

 • månedsrapportering
 • opfølgningen på performance
 • finansiel sparringspartner
 • analyser af regnskaber og nøgletal
 • styre, kontrollere og optimere lagersituationen og indkøbsbudgetter
 • formidle resultater og sikre forståelse i organisationen. 

Regnskabsøkonom

 • finansbogholderi
 • håndtere bilag og momsafregning
 • kontakt til kunder og leverandører
 • fakturering
 • debitor- og kreditorbogholderi
 • afstemning af likvide beholdninger
 • resultat-, likviditets- og balancebudgettering
 • udarbejdelse af regnskaber og skatteopgørelser
 • Cash Management
 • administrative opgaver. 

Revisormedhjælper/revisorassistent

 • revidering af årsregnskabet og afgive revisionspåtegning
 • økonomisk rådgivning
 • rådgivning om virksomhedsform og skatteforhold
 • rådgivning om fx bogføring, budgetter, beregninger, interne forretningsgange og om, hvordan man opstiller regnskaber
 • bogførings- og regnskabsarbejde for kunder. 

Business controller

 • udarbejdelse af budgetter og forecasts
 • udarbejdelse af investeringsbudget, herunder Business Cases
 • administration af  investeringer og bevillinger
 • business partner for afdelings- og funktionsledere
 • udarbejdelse af ledelsesrapport
 • vedligeholdelse og rapportering af KPI'er
 • regnskabsaflæggelsen.

Mange opgaver vil udvikle sig fra praktikken over i dit første job og videre i din karriere. 

Videreuddannelse

En erhvervsakademiuddannelse er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. Se dine muligheder her:  

Finansbachelor

Som financial controller kan du søge om optagelse på finansbacheloruddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus.

Du får merit for en række fag – afhængig af om du er færdiguddannet eller ønsker at flytte uddannelse efter dit 2. eller 3. semester. Bemærk at der er begrænset antal pladser.   

Læs om dine muligheder for at blive finansbachelor

Professionsbacheloruddannelse

Byg videre på din erhvervsakademiuddannelse og bliv professionsbachelor på 1½ år.

Diplomuddannelse og HD

En diplomuddannelse giver dig kompetencer svarende til en bacheloruddannelse. Du uddanner dig på deltid, mens du er i job. Du skal have 2 års erhvervserfaring for at bliver optaget.  

HA

Som financial controller kan du fuldføre HA på 1½-2 år ved Aarhus Universitet, hvorefter du eventuelt kan optages på cand.merc.-studiet. Bemærk at det kræver, du har bestået valgfaget 'videregående dataanalyse'. Læs om HA ved Aarhus Universitet

Videreuddannelse i udlandet

Vi har aftaler med en række udenlandske universiteter, som anerkender vores uddannelser og tilbyder videreuddannelse på bachelor- og masterniveau.

Få mere information om videreuddannelse i udlandet (på engelsk)

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på. Typisk vil videreuddannelse lige efter studiet kræve suppleringsfag.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse på vejledning@eaaa.dk

Perfekte springbræt til attraktivt karriere

Diana Pantic har som financial controller nået sine karrieremål på kortere tid.

Læs om Diana

Arbejdsgiver: De er gode til at regne og forstå

AROS Statsautoriserede Revisorer vil gerne ansætte flere financial controllere. 

Læs arbejdsgivers mening

Er eller bliver du finansøkonom eller financial controller?

Så kan du søge om optagelse på finansbacheloruddannelsen.

Få viden om studieforløb og ansøgning