Studieordning

Datamatiker | Computer Science

Årgang 2014 og frem

Denne studieordning består af seks dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

 1. Studieordning - fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
 2. Studieordning - institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
 3. Studieordning - valgfag (pdf)
 4. Studieordning - fagbeskrivelser (pdf)
 5. Studieordning - afsluttende projekt (pdf)
 6. Studieordning - rettelsesblad til institutionsdel (pdf)
 7. Studieordning - rettelsesblad til institutionsdel vedr. ændret censur i eksamen på 3. semester (pdf)

Valid from 2014

This curriculum consists of five parts, which together describe the entire programme.

 1. Curriculum - joint part (pdf) explains the general rules for the programme and applies to all academies in Denmark.
 2. Curriculum - institutional part (pdf) explains the special conditions that apply to the programme at Business Academy Aarhus only. 
 3. Curriculum - electives (pdf)
 4. Curriculum - course descriptions (pdf)
 5. Curriculum - main project (pdf)

Årgang 2013-2016

Studieordning (pdf)