Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af 5 semestre af et halvt års varighed og svarer til 150 ECTS-point. Den er sammensat af obligatoriske fag, valgfag, et praktikforløb og et afsluttende eksamensprojekt. Alle studerende skal gennemføre de obligatoriske fag, som indeholder fagområderne systemudvikling, programmering, teknologi og virksomheden.

1. semester Forretning og it (6 ECTS)
Systemudvikling 1 (9 ECTS)
Programmering 1 (15 ECTS)
2. semester Forretning og it (4 ECTS)
Systemudvikling 2 (6 ECTS)
Programmering 2 (12 ECTS)
Databaser og operativsystemer (8 ECTS)
3. semester Systemudviklingsmetode (10 ECTS)
Distribueret programmering (10 ECTS)
Distribution, integration og sikkerhed (10 ECTS)
4. semester Valgfag (30 ECTS)
5. semester Praktik (15 ECTS)
Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS)

Valgfag

På uddannelsens 4. semester skal du sammensætte et en valgfagspakke, som du kan profilere din uddannelse med. Vi tilbyder skiftende fag, efterhånden som nye relevante emner dukker op. Som eksempler på fag kan nævnes C# og .net programmering, udvikling til mobile platforme, avancerede programmeringssprog og databaser for udviklere.

Praktik

I løbet af første halvdel af 5. semester skal du i praktik i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Opholdet giver dig mulighed for at koble din teoretiske viden med praktisk arbejde, og du styrker samtidig dit grundlag for en hurtig adgang til et spændende job. Det er dit eget ansvar at finde en virksomhed, men vi stiller en lang række kontakter til rådighed.

Læs mere om praktikken.

Jeg valgte at læse til datamatiker på Erhvervsakademi Aarhus, fordi der var mulighed for at komme i praktik i udlandet. Jeg tror, det er en rigtig god mulighed for at udvikle sig både på det personlige, faglige og ikke mindst det sproglige område. Skolen har et stort netværk af samarbejdspartnere, som vi som studerende kan gøre brug af, når vi skal finde en praktikplads i udlandet.

— Anne

Afsluttende eksamensprojekt

På anden halvdel af 5. semester skal du skrive et afsluttende eksamensprojekt. Projektet kan tage udgangspunkt i de områder, du har valgt at specialisere dig i på 4. semester. Du formulerer opgaven i samarbejde med en ekstern partner, fx praktikvirksomheden. Løsningen af opgaven foregår normalt i tæt kontakt med virksomheden, og du opholder dig sandsynligvis i virksomheden i en stor del af opgaveperioden.

Datamatikere har udarbejdet projekter inden for de fleste brancher i erhvervslivet om emner fra helt traditionelle administrative områder til opgaver, der ligger på grænsen mellem anvendt teknologi og forskning.

Studieordning

Læs mere