Studieordning

Byggekoordinator

Årgang 2016 og frem

Denne studieordning består af to dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

  1. Studieordning del 1 - fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
  2. Studieordning del 2 - institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
  3. Bilag 1 (pdf). Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag.
  4. Bilag 2 (pdf). Oversigt over bundne studieretninger, kerneområder og fag.