Studieordning

Byggekoordinator

For alle studerende indskrevet per 1. august 2018

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen:

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus. Se del 2 nedenfor. 

Årgang 2016 og 2017

Denne studieordning består af to dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

  1. Studieordning del 1 - fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
  2. Studieordning del 2 - institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
  3. Bilag 1 (pdf). Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag.
  4. Bilag 2 (pdf). Oversigt over bundne studieretninger, kerneområder og fag.