Uddannelsen

Uddannelsen består af en fællesdel (60 ECTS), en specialisering (25 ECTS), et valgfag (5 ECTS), et praktikophold (15 ECTS) og et afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS).

Uddannelsens fællesdel omfatter:

  • Planlægning og processer
  • Ressourcestyring og fagtilsyn
  • Kommunikation
  • Virksomhedsdrift
  • Byggejura
  • Management
1. semester2. semester3. semester4. semester

Planlægning og processer
(10 ECTS)

Ressourcestyring og fagtilsyn A
(5 ECTS)

Kommunikation I
(10 ECTS)

Virksomhedsdrift
(5 ECTS)

Ressourcestyring og fagtilsyn B
(10 ECTS)

Byggejura
(5 ECTS)

Management
(10 ECTS)

Kommunikation II
(5 ECTS)

Entrepriseledelse
(25 ECTS)

Valgfag
(5 ECTS)

Praktik 
(15 ECTS)

Afsluttende eksamens-
projekt 
(15 ECTS)

Der er gode muligheder for at skabe dig en international profil, da du kan tage det 3. semester på en uddannelsesinstitution i udlandet, lige som du kan gennemføre dit praktikforløb i udlandet.

Planlægning og processer

Du lærer at vurdere udbudsmateriale og planlægger arbejdsprocesser og projekter i bygge- og anlægsbranchen. Du analyserer og vurderer faggruppers samspil i bygge-projekter og i branchen som helhed.

Virksomhedsdrift

Du lærer, hvordan en virksomhed fungerer organisatorisk, økonomisk, markedsmæssigt og praktisk. Med viden om økonomiske begreber, bliver du i stand til at forstå det økonomiske kredsløb i en virksomhed.

Kommunikation

Præcis og målrettet kommunikation er en væsentlig del af en byggekoordinators funktion. Du lærer derfor praksisnær kommunikation tilpasset byggebranchen. Kommunikationen skal fungere på tværs af faglige skel og forskellige kulturer, både mundtligt og skriftligt.

Management

Du får kompetencer til agere med en helhedsforståelse som byggekoordinator og samtidig kunne beherske centrale, konkrete managementmetoder og -værktøjer til bl.a. likviditetsbudgettering, årsregnskab, egen prioritering af tid og praktisk forhandling. Der er fokus på ledelse, medarbejdere og motivation samt teams og samarbejde.

Byggejura

Du får kendskab til det juridiske regelsæt, der har betydning for udbudsmateriale, fagentreprise og det tværfaglige samarbejde i byggesager. Kommunikation, byggesagsforløb, ansvarsfordeling, kvalitetssikring og arbejdsmiljø er kodeord.

Ressourcestyring og fagtilsyn

Du får overordnet forståelse af byggeri, byggesager og de forskellige involverede faggrupper. Herunder også entrepriseformer og tværfagligt samarbejde mellem byggeriets parter.

Du kommer til at arbejde med at opstille og vælge praksisnære løsningsmuligheder i byggesager og planlægning i forbindelse med materialer, materiel, bemanding, kvalitetssikring og ressourceforbrug.

Entrepriseledelse og valgfag

På 3. semester får du undervisning i entreprise- og projektledelse, it i byggeriet og materialeforståelse. På dette semester specialiserer du dig i det byggefaglige og bliver klar til komme i praktik.

Valgfaget på 3. semester kan fx være ”Kommunikation på byggepladsen” eller ”Bæredygtighed i byggeriet”.

Praktik 


På 4. semester skal du i et minimum 10, helst 20 ugers praktikforløb i en virksomhed enten i Danmark eller i udlandet. Erhvervsakademi Aarhus har et karrierecenter og herudover praktikkoordinatorer på alle uddannelser, som hjælper studerende med forberedelse til praktikpladssøgning og praktiske forhold i relation til den praktikplads, som du selv finder. 


Læs mere om praktikken

Afsluttende eksamensprojekt

Dit afsluttende eksamensprojekt består af en rapport inden for dit valgte speciale med udgangspunkt i et valgfrit emne du finder, gerne i samarbejde med en virksomhed.

Studieordning

Læs mere

’På to år har jeg lært rigtig meget’

Mila er byggekoordinator og arbejder som tilbudskoordinator hos NCC Danmark A/S.

Læs om Mila