Uddannelsen

Uddannelsen består af en fællesdel (60 ECTS), en valgdel/specialisering (30 ECTS), et praktikophold (15 ECTS) og et afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS).

Uddannelsens fællesdel omfatter:

  • Byggeforståelse
  • Projektforståelse
  • Kommunikation I og II
  • Virksomhedsforståelse I og II
  • Byggejura og projektforløb
  • Ressourcer og logistik

Med fællesdelen får du et bredt fagligt fundament for, at du kan specialisere dig inden for den retning, du ønsker. Vi forventer at tilbyde følgende retninger:

  • Virksomheden
  • Entrepriseledelse
  • Bæredygtighed 
1. semester2. semester3. semester4. semester

Byggeforståelse
(5 ECTS)

Projektforståelse
(10 ECTS)

Kommunikation I
(7,5 ECTS)

Virksomheds-
forståelse I
(7,5 ECTS)

Byggejura og projektforløb
(7,5 ECTS)

Virksomheds-
forståelse II
(7,5 ECTS)

Ressourcer og Logistik
(7,5 ECTS)

Kommunikation II
(7,5 ECTS)

Studieretning:
(12,5 ECTS)
Virksomheden
Entreprise
Bæredygtighed

Projektledelse
(10 ECTS)

Digitalt byggeri
(5 ECTS)

Tilbudsgivning, økonomisttyring,
materialer
(2,5 ECTS)

Praktik 
(15 ECTS)

Afsluttende eksamens-
projekt 
(15 ECTS)

Der er gode muligheder for at skabe dig en international profil, da du kan tage det 3. semester på en uddannelsesinstitution i udlandet, lige som du kan gennemføre dit praktikforløb i udlandet.

Byggeforståelse

Du får overordnet forståelse af byggeri, byggesager og de forskellige involverede faggrupper. Herunder også entrepriseformer og tværfagligt samarbejde mellem byggeriets parter.

Projektforståelse

Du vurderer udbudsmateriale og planlægger fagentrepriser og projekter i bygge- og anlægsbranchen. Du analyserer og vurderer faggruppers samspil i bygge- og anlægsprojekter og i branchen som helhed.

Kommunikation

Præcis og målrettet kommunikation er en væsentlig del af en byggekoordinators funktion. Du arbejder derfor med praksisnær kommunikation tilpasset byggebranchen. Kommunikationen skal fungere på tværs af faglige skel og forskellige kulturer, både mundtligt og skriftligt. 

Virksomhedsforståelse

Du lærer hvordan en virksomhed fungerer organisatorisk, økonomisk, markedsmæssigt og praktisk. Du håndterer budgetter, likviditetsstyring, årsregnskab, praktisk forhandlingsteknik samt tidsstyring ud fra konkrete managementmetoder og værktøjer.

Byggejura og projektforløb

Du får kendskab til det juridiske regelsæt, der har betydning for udbudsmateriale, fagentreprise og det tværfaglige samarbejde i byggesager. Kommunikation, byggesagsforløb, ansvarsfordeling, kvalitetssikring og arbejdsmiljø er kodeord.

Ressourcestyring og logistik

Du kommer til at arbejde med at opstille og vælge praksisnære løsningsmuligheder i forbindelse med materialer, materiel og ressourceforbrug i byggesager.

Valgfag – Virksomheden, Entreprise, Bæredygtighed

På 3. semester vælger du specialisering inden for et af de tre specialer: Virksomheden, Entreprise eller Bæredygtighed. I det tredje semester får du også undervisning i fællesfagene, projektledelse, digitalt byggeri og materialeforståelse.

Praktik

På 4. semester skal du i et minimum 10, helst 20 ugers praktikforløb i en virksomhed enten i Danmark eller i udlandet. Erhvervsakademi Aarhus har et karrierecenter og herudover praktikkoordinatorer på alle uddannelser, som hjælper studerende med forberedelse til praktikpladssøgning og praktiske forhold i relation til den praktikplads, som du selv finder. 


Læs mere om praktikken

Afsluttende eksamensprojekt

Dit afsluttende eksamensprojekt består af en rapport inden for dit valgte speciale med udgangspunkt i et valgfrit emne du finder, gerne i samarbejde med en virksomhed.

Studieordning

Læs mere

’På to år har jeg lært rigtig meget’

Mila er byggekoordinator og arbejder som tilbudskoordinator hos NCC Danmark A/S.

Læs om Mila