Første byggekoordinatorer i job

Første hold byggekoordinatorer er klar til at gøre karriere i bygge- og anlægsbranchen. Danni Nikolajsen og Mila Stenbye Vester er nogle af de, der allerede har fået job.

Omkring 50 personer (16 fra Erhvervsakademi Aarhus) kunne i juni som de første i landet kalde sig byggekoordinatorer. Og for flere af dem er uddannelsesbeviset allerede blevet udskiftet med en fast løncheck.

Job inden dimission

Totalentreprenørfirmaet JFP A/S med hovedsæde i Herning, har ansat Danni Nikolajsen som byggeleder på en del af Arla Foods nye, store globale innovationscenter ved Agro Food Park i Skejby.

Et andet sted i Aarhus er en anden nyuddannet byggekoordinator Mila Stenbye Vester blevet ansat som tilbudskoordinator hos NCC Danmark, i afdelingen ProjektDesign.

Begge skrev under på ansættelseskontrakten, allerede inden deres dimission fra Erhvervsakademi Aarhus i juni.

Læs mere om uddannelsen til byggekoordinator

Et skridt op ad stigen

Danni Nikolajsen er udlært bygningsmaler og har arbejdet som sådan for et firma i Viborg i næsten otte år, men ønsket om flere udfordringer, mere ansvar og højere løn fik i 2014 Danni til at videreuddanne sig til byggekoordinator.

”Jeg havde et klart ønske om at træde et skridt op ad karrierestigen. Nu, to år efter, har uddannelsen banet vejen til det job, jeg drømte om,” siger den 26-årige dimittend.

”Allerede under min praktik hos JFP spurgte de, om jeg ville ansættes hos dem bagefter. Jeg fungerer rigtig godt med ansvar, så dette er et ønskejob for mig,” konkluderer han.

Danni sørger for effektivitet og orden på byggepladsen

Danni er byggekoordinator og byggeleder hos JFP med ansvar for en del af Arla Foods nye innovationscenter ved Agro Food Park i Skejby. 

Læs om Danni

Skal optimere planlægningen i byggeprocessen

Som byggeleder det er Dannis opgave at optimere planlægningen i byggeprocessen og sørge for, at alt glider. Danni har nemt ved at sætte sig i håndværkernes sted - han har jo selv stået der.

”Det har helt sikkert været en fordel for mig, at jeg har en faglært baggrund, fordi jeg ved, hvad der foregår på en byggeplads.”

På JFP’s byggeplads med 65 aktive håndværkere i Skejby, bliver Danni det koordinerende bindeled mellem ledelsen og de udførende på pladsen.

”Jeg har ansvaret for alt hvad der hedder byggepladsdrift- og indretning, tidsstyrring og kvalitetssikring. Derudover fungerer jeg som entrepriseleder for malerentreprisen. Som byggeleder sørger jeg samtidig for, at byggepladsen fungerer optimalt for de øvrige faggrupper. Jeg er meget lydhør, hvis ét eller flere fag henvender sig med noget, som ikke fungerer optimalt på pladsen.”    

Ansat som tilbudskoordinator hos NCC

Et andet sted i Aarhus er endnu en nyuddannet byggekoordinator Mila Stenbye Vester klar til at trække i arbejdstøjet. 1. august starter Mila som tilbudskoordinator hos en af Danmarks største udviklings- og entreprenørvirksomheder NCC.

”Jeg tog denne uddannelse, fordi jeg hurtigt gerne ville ud og blive en del af arbejdsmarkedet – og det kommer jeg nu. Jeg har altid syntes, at projektledelse og organisering var spændende. På byggepladser er der koordinerende funktioner, der skal fyldes ud og hvor vi kan gøre gavn,” siger Mila, der også var i praktik i samme afdeling i NCC, hvor hun nu har fået job.

”Det er et kæmpe plus ved uddannelsen, at vi kan komme ud og vise, hvad vi kan. Her så de, hvor meget jeg kunne og var villige til at lave for dem.”

I NCC ProjektDesign skal Mila bistå med tilbudsgivning af totalentrepriser for private og offentlige bygherrer, projekter inden for totalentreprisekonkurrencer (tilbud), bæredygtighed og digitale bygningsmodeller (BIM).

’På to år har jeg lært rigtig meget’

Mila er byggekoordinator og arbejder som tilbudskoordinator hos NCC Danmark A/S.

Læs om Mila

Generalist fremfor specialist

Mila har ikke en faglært baggrund som flere af sine medstuderende. Men det ser hun ikke som noget problem.

”Jeg har trukket rigtig meget på mine medstuderendes faglærte viden. På studiet har vi været en del rundt og set byggepladser og fået forståelse for processerne her. Jeg føler, at jeg er blevet en god generalist, med skarpt fokus på, hvad der skaber en god proces. Derfor kan jeg være en god facilitator og hjælpe med at sikre samarbejde og god kommunikation. Det, at jeg ikke har baggrund indenfor et specifikt fag eller er byggeteknisk gør, at jeg kan se det hele fra oven og ikke kun forholder mig til ét bestemt område af byggeriet,” siger Mila, der har en baggrund som student og har læst tre år på en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi.

Viden om byggelove og bæredygtighed

Ifølge områdedirektør Karsten Kruse fra NCC er det især Milas organisatoriske evner, firmaet vil få gavn af.

”Vi har brug for hendes evner inden for koordinering og samarbejde, viden om bæredygtighed og lovgivning, skriftlige formuleringsevner og styringsredskaber som LEAN.”

Læs mere om uddannelsen til byggekoordinator