Studieordning

Autoteknolog

Seneste studieordning

For studerende optaget efter 1. januar 2018

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen:

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

Årgang 2016 og frem

Denne studieordning består af to dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

  1. Studieordning - Fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
  2. Studieordning - Institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
  3. Valgfagskatalog (pdf)

Årgang 2014-2016 

Denne studieordning består af tre dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

  1. Studieordning - Fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
  2. Studieordning - Institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
  3. Studieordning, del 3 (pdf) - valgfagskatalog.