Underviserevaluering

- autoteknolog

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert forår en underviserevaluering. Herunder ser du resultatet for uddannelsen.

Underviseren 2014 2015 2016
Underviserens evne til at variere undervisningen na na 4,0
Underviserens evne til at sammenkæde teori og praksis na na 4,0
Underviserens engagement na na 4,1

På en skala fra 1-5.

Læs mere om underviserevaluering her