Uddannelsen

Uddannelsen består af fire semestre. Undervisningen og det faglige niveau er planlagt, så alle kan være med – uanset om du har en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

På 1. semester arbejder du med systemforståelse og indøvelse af arbejdsmetoder. Vi fokuserer på problemstillinger ved automatisering af den enkelte produktionsproces. På 2. semester har vi fokus på, hvordan en maskine internt integrerer produktionsprocesserne. På 3. semester er hele produktionslinjen i spil – inklusive den kommunikation, der giver input til andre datasystemer. Som afslutning på uddannelsen skal du i praktik og skrive dit afgangsprojekt.

Få et overblik over uddannelsen i figuren: 

1. semester2. semester3. semester4. semester

Virksomheds-relaterede elementer
(5 ECTS)

Design og opbygning af automatisk enhed 
(25 ECTS)

Virksomheds-relaterede elementer 
(5 ECTS)

Integration af automatiske enheder 
(15 ECTS)

Valgfag 
(10 ECTS)

Virksomheds-relaterede elementer 
(5 ECTS)

Systemdesign af automatiske proces- og produktlinjer  
(10 ECTS)

Valgfag 
(15 ECTS)

Praktik 
(15 ECTS)

Afsluttende eksamensprojekt
(15 ECTS)

Undervisningen

Uddannelsen er projektorganiseret og indeholde elementer som opbygning og optimering af automationssystemer i fx produktions- eller procesanlæg. Projektarbejdet styrker helheden mellem de faglige emner og gør, at du lærer at arbejder efter de samme arbejdsmetoder som virksomhederne. Der er både teoretisk og praktisk arbejde på uddannelsen.

På hvert semester arbejder du med flere projekter. Rammerne for projekterne er givet, men du har selv indflydelse på det konkrete projekt. Du arbejder i en projektgruppe og har en projektvejleder. Derudover får du vejledning og teoretisk undervisning med opgaver og øvelser. Du bliver undervist og vejledt af vores faste undervisere og af gæstelærere fra andre uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Muligheder for specialisering

Du kan præge dit uddannelsesforløb ved at vælge valgfag, som passer til dit mål med uddannelsen. På 2. og 3. semester tilbyder vi en række valgfag.

Eksempler på valgfag:

  • Robotteknologi
  • Databaser
  • Optimering
  • Højniveau programmering
  • Vision teknologi
  • Trådløse teknologier

Din specialiseringen kan også tilrettelægges som undervisning i virksomheder.

Praktik

Samarbejdet med erhvervslivet sker først og fremmest i forbindelse med praktik og projekter, hvor vi anvender projektvejledere fra erhvervslivet, men også i form af gæstelærere, der kan fortælle om de sidste nye trends og teknologier.

I praktikken arbejder du med relevante problemstillinger. I løbet af praktikken er du knyttet til en eller flere virksomheder. Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og er ofte udgangspunkt for dit afgangsprojekt.

Afsluttende eksamensprojekt

Det afsluttende eksamensprojekt udarbejder du i samarbejde med en virksomhed og afslutter med en rapport, der dokumenterer forløbet og danner grundlag for eksamen. Du får tilknyttet en vejleder både fra akademiet og fra virksomheden til at støtte dig i forbindelse med udarbejdelsen af projektet. 

Studieordning

Læs mere