Studietilfredshed

- automationsteknolog

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Område 2015
svar fra 96%
2016
svar fra 71%
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
72 73
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
71 73
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
78 81
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af uddannelsen  68 66
Undervisning 77 78
Socialt miljø 77 76
Fysisk miljø 64 --
Udstyr og materialer 80 --

Indekstal på en skala fra 0-100.

Uddannelsen var ikke udbudt ved undersøgelsen i 2014.

Læs mere om studietilfredshed her