Karriere

Her får du job

Automationsteknologuddannelsen opfylder erhvervslivets behov for en tekniker, der kan arbejde praktisk ud fra et teoretisk grundlag. Du vil typisk finde job i virksomheder, der er beskæftiget med integration, automatisering og optimering af tekniske systemer. Det kan både være producerende virksomheder og virksomheder, der udvikler, installerer, indkører og vedligeholder systemer for produktionsvirksomheder, enten som fastansat eller som freelance-programmør.

Eksempler på jobmuligheder:

  • Automatisering – herunder robotteknologi
  • Udvikling af styringer m.m. på maskinværksteder
  • Industriel produktion (vindmøller, pumper, slagterier, mejerier m.m.)
  • Offentlige forsyningsvirksomheder
  • Teknikentreprenører
  • Rådgivning og support
  • Større netværksinstallationer

Tag mere uddannelse

En erhvervsakademiuddannelse er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. Se dine muligheder her: 

Professionsbacheloruddannelse

Byg videre på din erhvervsakademiuddannelse og bliv professionsbachelor på 1½ år.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse på vejledning@eaaa.dk