Automationsteknolog

Robotteknologi – servosystemer – højniveau programmering – PLC

Brænder du for at arbejde med udvikling af automatiske anlæg, programmering af robotter, servo- og PLC-systemer? Og vil du være med til indkøring, optimering og drift af automatiske anlæg i produktionstekniske miljøer? Så er uddannelsen til automationsteknolog noget for dig.

Vælg hardvareløsning - og udvikl software

Som automationsteknolog er du med til at udvikle automatiske anlæg. Du kan sætte dig ind i den fornødne dokumentation fra idéoplæg/kravspecifikation, og du kan udarbejde dokumentation til et automatisk anlæg/system i samråd med kunde og leverandører. Du kan selvstændigt eller i samarbejde med konstruktører/ingeniører forestå udviklingen og installationen. Udviklingen vil være på systemniveau, hvilket betyder, at du kan vælge en optimal hardwareløsning og udvikle software – lige fra PLC over PC til robot- og servosystemer.

Læs mere om uddannelsen

Hør studerende og undervisere fortælle om automationsteknologuddannelsen

Analyser problemer - og find løsninger

Med afsæt i dit systemoverblik kan du analysere problemer og finde løsninger, når der opstår vanskeligheder i installation af det projekterede. Det kan være betingelser i det produktionstekniske miljø eller i det fysiske miljø, som kræver tilpasninger eller ændringer.

Som automationsteknolog kan du få job i virksomheder, der arbejder med udvikling, automatisering og optimering af tekniske systemer – også som freelance udvikler og programmør. Uddannelsen danner også et godt grundlag for at læse videre til fx maskinmester eller en anden relevant professionsbacheloruddannelse.

Læs mere om dine karrieremuligheder

Erhvervsakademi Aarhus udbyder i samarbejde med Aarhus Maskinmesterskole (www.aams.dk) den 2-årige automationsteknologuddannelse.