Erhvervsakademiuddannelse

2-2½ årige videregående uddannelser, som bygger oven på en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Hos os får du en uddannelse med både teori og praksis, hvor undervisningen foregår på mindre hold eller som projektarbejde i samarbejde med erhvervslivet. Du kommer i praktik i en virksomhed og får et godt springbræt til videre uddannelse på professionsbachelor- eller kandidatniveau.

Automationsteknolog

2-årig erhvervsakademiuddannelse

Bliv specialist i programmering af robotter, servo- og PLC-systemer og gør karriere inden for udvikling, drift og optimering af automatiske anlæg.

Autoteknolog

2-årig erhvervsakademiuddannelse

Bliv specialist inden for autoteknologi og virksomhedsdrift. Få viden om ledelse, økonomi og avancerede autotekniske systemer – og bliv en central spiller i bilbranchen.

Byggekoordinator

2-årig erhvervsakademiuddannelse

For dig, der vil stå i spidsen for bygge- og anlægsprojekter og være bindeled mellem byggeriets håndværkere og projektledere med din viden om projektledelse, planlægning og logistik.

Datamatiker

2½-årig erhvervsakademiuddannelse

Få en bred viden inden for systemudvikling og programmering, og bliv klædt på til et job med udvikling, implementering og drift af it-systemer i virksomheder.

Financial controller

2-årig erhvervsakademiuddannelse

Bliv klar til et job i en økonomiafdeling eller som revisor. Du gør karriere inden for fx regnskab, likviditetsstyring, årsrapporter, skat, moms og budgettering.

Finansøkonom

2-årig erhvervsakademiuddannelse

Bliv rustet til en karriere i investerings-, forsikrings- eller ejendomsbranchen – eller i kreditforeninger. Du bliver en god rådgiver, der løser kundebehov med din virksomheds produkter.

It-teknolog

2-årig erhvervsakademiuddannelse

Brænder du for den nyeste teknologi? Gør karriere inden for computer-, server- og netværksteknologi eller elektronik. Vælg mellem to studieretninger: netværksteknik og elektronik.

Jordbrugsteknolog

2-årig erhvervsakademiuddannelse

Bliv specialist inden for miljø og natur, jordbrugsøkonomi og driftsledelse, husdyrproduktion, landskab og anlæg og planteproduktion.

Laborant

2½-årig erhvervsakademiuddannelse

Få job i et kontrol-, forsknings- eller udviklingslaboratorium og arbejd inden for fx fødevaresikkerhed, miljøbeskyttelse, medicinalindustrien eller bioteknologi. Vælg dansk eller engelsk linje.

Markedsføringsøkonom

2-årig erhvervsakademiuddannelse

For dig, der vil arbejde med markedsføring, salg og kommunikation. Gør karriere som fx indkøber, sælger, marketingkoordinator eller projektleder. Vi tilbyder specialiseringer inden for biløkonomi, design, iværksætteri og globalisering.

Miljøteknolog

2-årig erhvervsakademiuddannelse

For dig, der vil arbejde med kvalitetssikring og forbedring af virksomhedens miljøindsats. Som miljøteknolog sikrer du, at virksomheden er bæredygtig, mindsker forureningen og overholder miljølovgivningen.

Multimediedesigner

2-årig erhvervsakademiuddannelse

Få viden om user interface design (UI), user experience design (UX), programmering og forretningsforståelse. Bliv klar til job som fx frontendudvikler, UX-designer, content manager eller udvikler inden for e-handel.

Produktionsteknolog

2-årig erhvervsakademiuddannelse

For dig, der vil arbejde med optimering og udvikling af produktionsprocesser og gøre karriere som brobygger mellem virksomhedens udviklings- og produktionsafdeling.

Serviceøkonom

2-årig erhvervsakademiuddannelse

For dig, der vil arbejde med serviceydelser som fx events, oplevelser eller attraktioner – med fokus på forretningen. Bliv den, der har bolden i fx turisme-, restaurations- eller konferencebranchen.