Bilag

Ansøgning til ledige pladser på erhvervsakademiuddannelser og 3½-årige professionsbacheloruddannelser med studiestart i august 2018

Inden vi kan behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, du har angivet i ansøgningen.

Påkrævet dokumentation

Du skal vedhæfte:

  • Eksamensbeviset fra din adgangsgivende uddannelse

Du skal uploade dit eksamensbevis så snart, du modtager det og senest den 14. august 2018 kl. 12.00. Det er dit ansvar at uploade dit eksamensbevis. Hvis du ikke uploader beviset rettidigt, kan vi ikke vurdere din ansøgning.

Husk at vedlægge dokumentation for alt det, du angiver i ansøgningen fx dispensationer, supplering (med angivelse af fag og slutdato), tilsagnsbrev eller opholdstilladelse. 

Anden dokumentation

Du skal vedhæfte yderligere dokumentation, hvis du søger om optagelse på baggrund af en anden uddannelsesbaggrund end den direkte adgangsgivende, eller hvis du vil vurderes på andet end dit karaktergennemsnit (svarende til kvote 2).   

Du skal vedhæfte:

  • CV med uddannelseserfaring og relevante kurser, inkl. dokumentation
  • Dokumentation for andre relevante kompetencer
  • Evt. dispensationsansøgning

Det er dit ansvar at uploade alle relevante bilag. Se vores vurderingskriterier i kvote 2

Upload bilag

Du uploader bilag sammen med din ansøgning.

Du kan til enhver tid gå ind via det link, du får tilsendt pr. mail som kvittering for din ansøgning, og uploade yderligere.

Få gensendt din kvitteringsmail via denne formular

Har du spørgsmål?

Vi kontakter dig, hvis vi har brug for yderligere oplysninger for at kunne behandle din ansøgning.

Hvis du har yderligere spørgsmål til din ansøgning, kan du kontakte os på mail optag@eaaa.dk