Vigtige datoer

Sommeroptag

1. marts kl. 12.00Ansøgningsfrist for internationale ansøgere via kvote 3 (ansøgere, som ikke er EU/EØS-borgere)

15. marts kl. 12.00: Ansøgningsfrist for kvote 2, ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen og internationale ansøgere via kvote 3

1. juni kl. 12.00: Ansøgningsfrist for 1½-årige professionsbacheloruddannelser med optagelsessamtale

1. juli kl. 12.00: Ansøgningsfrist for 1½-årige professionsbacheloruddannelser

5. juli kl. 12.00: Ansøgningsfrist for kvote 1

Senest 10. juli: Du får svar på din ansøgning til en 1½-årige professionsbacheloruddannelse

28. juli: Du får svar på din ansøgning. Evt. ledige studiepladser annonceres her 

1. august kl. 12.00: Frist for ansøgning om plads på uddannelser med ledige pladser, hvis du har en international adgangsgivende eksamen

2. august kl. 12.00: Sidste frist for at af- eller bekræfte din studieplads

14. august kl. 12.00: Frist for ansøgning om plads på uddannelser med ledige pladser

15. august: Hvis du er optaget på standby, får du senest svar på, hvornår du kan starte

Se datoerne for studiestart her

Vinteroptag 

1. oktober kl. 12.00: Ansøgningsfrist for internationale ansøgere via kvote 3 (ansøgere, som ikke er EU/EØS-borgere)

15. oktober kl. 12.00Ansøgningsfrist for ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen og internationale ansøgere via kvote 3 (ansøgere som er EU/EØS-borgere)

1. december kl. 12.00: Ansøgningsfrist for alle uddannelser med vinteroptag

11. december: Du får svar på din ansøgning

13. december kl. 12.00: Sidste frist for at bekræfte din studieplads

18. december: Evt. ledige studiepladser annonceres her 

20. december kl. 12.00: Frist for ansøgning om plads på uddannelse med ledige pladser, hvis du har en international adgangsgivende eksamen

5. januarkl. 12.00: Frist for ansøgning om plads på uddannelse med ledige pladser

Medio januar: Du får svar på din ansøgning til uddannelser med ledige pladser

Se datoerne for studiestart her

Har du spørgsmål?

Kontakt en studievejleder