Vigtige datoer

Sommeroptag

1. marts kl. 12.00Ansøgningsfrist for internationale ansøgere via kvote 3 (ansøgere, som ikke er EU/EØS-borgere)

15. marts kl. 12.00: Ansøgningsfrist for kvote 2, ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen og internationale ansøgere via kvote 3

1. juni kl. 12.00: Ansøgningsfrist for 1½-årige professionsbacheloruddannelser med optagelsessamtale

1. juli kl. 12.00: Ansøgningsfrist for 1½-årige professionsbacheloruddannelser

5. juli kl. 12.00: Ansøgningsfrist for kvote 1

Senest 10. juli: Du får svar på din ansøgning til en 1½-årige professionsbacheloruddannelse

28. juli: Du får svar på din ansøgning. Evt. ledige studiepladser annonceres her 

1. august kl. 12.00: Frist for ansøgning om plads på uddannelser med ledige pladser, hvis du har en international adgangsgivende eksamen

2. august kl. 12.00: Sidste frist for at af- eller bekræfte din studieplads

14. august kl. 12.00: Frist for ansøgning om plads på uddannelser med ledige pladser

15. august: Hvis du er optaget på standby, får du senest svar på, hvornår du kan starte

Se datoerne for studiestart her

Vinteroptag 

1. oktober kl. 12.00: Ansøgningsfrist for internationale ansøgere via kvote 3 (ansøgere, som ikke er EU/EØS-borgere)

15. oktober kl. 12.00Ansøgningsfrist for ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen og internationale ansøgere via kvote 3 (ansøgere som er EU/EØS-borgere)

1. december kl. 12.00: Ansøgningsfrist for alle uddannelser med vinteroptag

11. december: Du får svar på din ansøgning

13. december kl. 12.00: Sidste frist for at bekræfte din studieplads

18. december: Evt. ledige studiepladser annonceres her 

20. december kl. 12.00: Frist for ansøgning om plads på uddannelse med ledige pladser, hvis du har en international adgangsgivende eksamen

5. januarkl. 12.00: Frist for ansøgning om plads på uddannelse med ledige pladser

Medio januar: Du får svar på din ansøgning til uddannelser med ledige pladser

Se datoerne for studiestart her

Kom til infomøde om videregående uddannelser

Besøg os 1. november 2018.

Se program, tid og sted her

Har du spørgsmål?

Kontakt en studievejleder