Tilsagn

Er feltet ’Jeg har tilsagn’ krydset af, skal vi se dokumentation på, at det forholder sig sådan.

For at du med rette kan krydse feltet af, skal du have et brev fra os fra sidste optag, der ordret giver tilsagn om, at du kan komme ind på samme uddannelse året efter.

Tilsagn bliver givet meget sjældent. Det gives, hvis en ansøger har søgt om en standby-plads og fået den, men der ikke var ledige pladser på uddannelsen inden studiestart det pågældende år.

Mange ansøgere tror, at ’tilsagn’ betyder, at et ordinært optagelsesbrev fra sidste optagelse giver dem garanti om en studieplads året efter. Så vær opmærksom på, om du har den rette dokumentation. 

Ansøg om optagelse

Se hvordan du søger ind på en videregående uddannelse her