Standby

Gælder kun for sommeroptaget via optagelse.dk

Det kan være en god ide at søge om en standby-plads, hvis du er interesseret i at starte på en bestemt uddannelse et bestemt sted i landet.

At få en standby-plads betyder, at du kommer på venteliste og bliver tilbudt en plads på uddannelsen, hvis andre siger ’nej tak’ til deres plads. Hvis der ikke bliver plads til dig ved dette optag, får du tilsagn om at blive optaget på uddannelsen ved næstkommende optag.

At søge om en standby-plads har ikke indflydelse på dine muligheder for at komme i betragtning til den uddannelse, du søger ind på.

Vær dog opmærksom på, at hvis du får tilbudt en standby-plads, bliver du ikke optaget på en lavere prioriteret uddannelse, selvom du opfylder betingelserne for at blive optaget der.

Sådan søger du

Hvis du vil søge en standby-plads, skal du krydse feltet ’standby’ af i din ansøgning på optagelse.dk.

Sådan får du en studieplads

Hvis du får tilbudt en standby-plads 28. juli, betyder det, at du bliver placeret på en venteliste.

Hvis nogen af de optagne på uddannelsen siger ’nej tak’ til deres studieplads, så tilbydes de ledige studiepladser til ansøgere, der har fået en standby-plads.

Frem til 15. august kan du få tilbudt en studieplads med studiestart sidst i august. Hvis du siger ’nej tak’ til pladsen, så mister du din standby-plads og kan ikke få tilsagn til det kommende optag.

Hvis du ikke får tilbudt en studieplads i standby-perioden, får du umiddelbart efter 15. august et tilsagn om, at du er optaget på uddannelsen til næste studiestart.

Husk at du stadig skal søge rettidigt til det kommende optag og desuden markere feltet ’jeg har tilsagn’ i ansøgningsskemaet. Husk også at vedlægge dit tilsagnsbrev.

Læs mere om tilsagn

Har du spørgsmål?

Kontakt en studievejleder