Merit

I din digitale ansøgning skal du skrive den eller de videregående uddannelser, du er eller tidligere har været optaget på. Beståede uddannelseselementer skal nævnes med henblik på eventuel merit. Meritvurdering foretages, når du er optaget på den nye uddannelse.

Efter optagelse på uddannelsen bedes du sende en mail mærket ’merit’ til vejledning@eaaa.dk

I mailen skal du oplyse dit fulde navn og navnet på den uddannelse, du er blevet tilbudt plads på.

På grund af den tværfaglige og projektorienterede opbygning af erhvervsakademiuddannelserne vil merit ikke nødvendigvis være studietidsforkortende.

Ansøg om optagelse

Se hvordan du søger ind på en videregående uddannelse her