Kvote 2

Læs om reglerne for kvote 2 og om, hvordan vi vurderer ansøgere i kvote 2.

Hvem skal søge i kvote 2?

Du skal søge i kvote 2, hvis du:

  • har en erhvervsuddannelse
  • har en udenlandsk adgangsgivende eksamen
  • søger en dispensation eller ikke har en adgangsgivende eksamen

Du kan søge i kvote 2, hvis du:

Har du en eux? så find en vejledning her

Vurderingskriterier i kvote 2

Vi vurderer alle ansøgere i kvote 2 ud fra disse kriterier:

  • Karakterer/gennemsnittet fra den adgangsgivende uddannelse
  • Fagniveauer i fag fra den adgangsgivende uddannelse. Se under hver uddannelse, hvilke fag der er påkrævet, og husk at medsende dokumentation for at alle påkrævede fag er bestået
  • Anden relevant uddannelse 
  • Erhvervserfaring (fuldtid) min. 30 timer pr. uge i min. 16 uger (heri også værnepligt og lønnet praktik på en erhvervsuddannelse). Dokumentation kan være ansættelseskontrakter, lønsedler mv.
  • Andre aktiviteter i min. 16 sammenhængende uger, fx højskoleophold og udlandsophold, der ikke er ferie. Dokumentation kan være beviser, kontrakter, flybilletter, rejseplan mv.
  • Frivilligt ulønnet arbejde af mindst 1 års varighed. Dokumentation kan være fx udtalelser
  • Motiveret ansøgning (max 1 A4-side) med begrundelse for dit uddannelsesvalg, kendskab til fagligt indhold på uddannelsen og et karriereperspektiv – hvad vil du bruge uddannelsen til?

I tillæg til ovenstående kvote 2-kriterier forventer vi fra og med sommeroptaget 2019 at indføre optagelsessamtaler og -prøver til kvote 2. Det får betydning for ansøgere til kvote 2 med frist 15. marts 2019. Optagelsessamtaler og -prøver vil, sammen med de øvrige kvote 2-kriterier, danne grundlag for en samlet vurdering af og pointgivning for kvote 2-ansøgerne.

Sådan søger du

Når du ansøger, skal du udfylde alle de aktiviteter, du gerne vil have med i kvote 2-vurderingen. Det er dit ansvar at dokumentere aktiviteterne. Eksamensbeviset fra din adgangsgivende uddannelse, dokumentation for alle dine øvrige aktiviteter og din motiverede ansøgning skal vedhæftes som bilag til din ansøgning. Er din adgangsgivende uddannelse en gymnasial eksamen fra 2004 eller nyere, kan du overføre den fra eksamensdatabasen på optagelse.dk.

Ansøgningsfrist med studiestart i august

Du skal søge inden 15. marts kl. 12.00.

Al dokumentation skal være vedhæftet når ansøgningsfristen udløber. Kun dokumentation for igangværende aktiviteter (fx suppleringsfag) kan vedhæftes efter fristen, dog senest 5. juli kl. 12.00. 

Ansøgningsfrist med studiestart i januar

Du skal søge inden 1. december kl. 12.00.

Ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen skal søge inden 1. oktober (uden for EU/EØS) og 15. oktober (EU/EØS) kl. 12.00.

Al dokumentation skal være vedhæftet når ansøgningsfristen udløber. 

Da der ved vinteroptaget kun er en ansøgningsfrist, er det dit ansvar at uploade dokumentation for de aktiviteter, du vil vurderes på ud over sit gennemsnit, sammen med din ansøgning.

International students

If you are an international student you can find the admission requirements under each programme at our international website

Go to www.baaaa.dk

Har du spørgsmål?

Kontakt en studievejleder