Bilag

Vejledning til, hvilke bilag du skal vedhæfte din ansøgning på optagelse.dk.

Vi kan først behandle din ansøgning, når vi har alle relevante bilag med dokumentation for de oplysninger, du har angivet i ansøgningen.

Bilagene skal vedhæftes ansøgningen på optagelse.dk inden ansøgningsfristens udløb.

  • 15. marts kl. 12.00 (Kvote 2)
  • 5. juli kl. 12.00 (Kvote 1)

Det er dit ansvar at vedhæfte alle relevante bilag.

Påkrævet dokumentation

Dit eksamensbevis bliver automatisk overført fra eksamensdatabasen til din ansøgning. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du uploade beviset til din ansøgning.

Uden dit eksamensbevis kan vi ikke vurdere din ansøgning.

Du skal desuden vedhæfte:

  • Bilag med dokumentation for alt det, du angiver i ansøgningen fx dispensationer, supplering (med angivelse af fag og slutdato), tilsagnsbrev, opholdstilladelse mv.
  • Evt. bevis for fagniveauer, hvis disse ikke fremgår af eksamensbeviset. Læs mere her

Har du søgt i kvote 2, skal du vedhæfte yderligere dokumentation, hvis du vil vurderes på andet end dit karaktergennemsnit. Læs mere om kvote 2-vurderingskriterier her

Anden dokumentation

Hvis du søger om optagelse på baggrund af en anden uddannelsesbaggrund end den direkte adgangsgivende, skal du søge om optagelse med særlig tilladelse, og skal desuden vedhæfte følgende dokumentation:

  • Dispensationsansøgning
  • CV med uddannelseserfaring og relevante kurser, inkl. dokumentation
  • Dokumentation for anden uddannelser, relevante kompetencer mv.

Har du spørgsmål?

Vi kontakter dig, hvis vi har brug for yderligere oplysninger for at kunne behandle din ansøgning.

Hvis du har yderligere spørgsmål til din ansøgning, kan du kontakte os på mail optag@eaaa.dk